2023 Seçim Vizyon Belgesi

Türkiye, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken çok önemli ve kritik bir kavşağa girmiştir.

Ekonomiden savunma sanayiine, eğitimden sağlığa tüm alanlarda dışa bağımlı ve dış etkilere alabildiğine açık bir yönetim anlayışından son 20 yılda uzaklaşılmış ve milletimiz lehine önemli değişiklikler ve ilerlemeler kaydedilmiştir.

Bu süreçte yetkisini milletten almayan azgın bir azınlığın tahakkümüne imkân sağlayan vesayet odakları geriletilmiş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle birlikte sadece millet iradesi doğrultusunda ülke yönetmenin imkânı yakalanmıştır.

Müslüman halka ideoloji ve yaşam tarzı dayatan, inanç değerlerimizle kavgalı, Kürt meselesini var eden, Kürtlere karşı ret, inkar ve asimilasyon politikalarının mimarı bizzat CHP zihniyetidir. Bu zihniyetin Cumhurbaşkanı adayına karşı ülkedeki sorun ve sıkıntıların çözüme kavuşturulması için umut olmayı sürdüren tek aday olan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın ilk turda kazanması için seçim kampanyası boyunca gayret göstereceğiz.

2023 parlamento seçimleri, ülkenin yeni yüzyıl tasavvuru için büyük bir imkân ve umuda dönüşmüştür. İkinci yüzyılın ilk meclisi, birinci yüzyılın ilk meclisinin taşıdığı ruh ve heyecanla ülkeyi yeniden inşa ve ihya etmek için tarihi bir görev üstlenmeye adaydır.

İnşallah HÜDA PAR olarak, ilke ve prensiplerimiz ışığında, sarsılmaz inancımız ve kırılmaz irademizle 14 Mayıs 2023'te meclisteki yerimizi alacağız.

Vesayetten ve ideolojiden arınmış, ötekileştirmeyen, inanç ve yaşam tarzı dayatmayan, temel hak ve hürriyetleri güvence altına alan, toplumun inanç değerleriyle örtüşen, yerli, sivil ve adil bir anayasa için,
Hukuku olmayan ve bu sebeple sözde kalan Türk-Kürt kardeşliğinin dil, kimlik ve bölgesel kalkınmışlık farkının ortadan kaldırılması suretiyle gerçek anlamda kardeşliğin tesisi için,
Faize dayalı kapitalist ekonomi modelinin terk edilmesi için,
israf, rüşvet ve yolsuzlukla etkin mücadele edilmesi için, gelir dağılımında adaletin sağlanması, yoksulluğun bitirilmesi ve refahın tabana yayılması için, asgari ücretin insani ücret olması için, sosyal adaletin sağlanması için,
Kamuda kadrolu ve sözleşmeli personel ayırımına son vererek eşit işe eşit ücreti sağlamak için,
Olası depremlere yönelik ciddi ve kapsamlı bir hazırlık yapılması ve depremzedelerin yaralarının bir an önce sarılması için,
Tarıma dayalı sanayinin teşvik edilmesi, çiftçinin ürününe "değerinde alım" garantisi verilmesi, yerli SİHA kadar önemli olan yerli tohum ve gübre üretmek için,
Çalışma koşulları cazip hale getirilerek beyin göçünü tersine döndürmek için,
Yuva kurmada ve iş bulmada gençlere destek verilmesi ve devlet eliyle evlilik fonu kurulması için,
Devlet kurumlarına personel alımlarında ehliyet ve liyakatin gözetilerek fırsat eşitliği sağlanması için,
Yeni nesillere bilgi ve becerinin yanında ahlak eğitiminin de verilmesi için,
Dinamik ve üretken bir mesleki eğitim sistemine geçilmesi için, Kadına yönelik her türlü şiddetin ve istismarın önlenmesi, şiddet ve istismar vakalarının sebepleri ile mücadele etmek için,
Kadının çalışma şartlarının fıtratlarına ve insan haysiyetine uygun hale getirilmesi için,
Aile kurumunun nesli ifsat eden zararlı akımlara, karşı korunması ve güçlendirilmesi için,
Genel ahlaka ve aile yapımıza aykırı yayınlara karşı toplumu korumak için,
6284 sayılı kanunun değiştirilmesi ve süresiz nafaka uygulamasına son verilmesi için,
Evlilikte 25 yılını tamamlayan kadınlara emeklilik maaşı bağlanması için,
Cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin islahını öncellemek, genç evlilik mağdurları ve hasta mahkumlar ayıbından kurtulmak için,
Gençliği tehdit eden uyuşturucu, kumar ve alkol bağımlılığı ile etkin bir mücadele için,
Ülkenin dış politikasının, adalet ve hakkaniyet temelinde şekillendirilerek, daima zulme karşı ve mazlumdan yana bir duruş sergilenmesi için,
Mescid-i Aksa'nın ve Filistinli kardeşlerimizin siyonistlerin olmayan insafına terk edilmemesi için
Yüreğinde insan sevgisi ve memleket sevdası olan herkesle bizim;
Emeğimiz ortak, kazancımız büyük Vicdanımız ortak, insanlığımız büyük
Düşmanımız ortak, irademiz büyük Saygımız ortak, inancımız büyük Yaramız ortak, çaremiz büyük Endişemiz ortak, umudumuz büyük
Acımız ortak, kardeşliğimiz büyük Muradımız ortak, sevincimiz büyük, Tarihimiz ortak, geleceğimiz büyük.

Çerez Politikası

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "çerez politikasını" inceleyebilirsiniz.