Gündem Değerlendirmesi (12.02.2019)

Partimizin 12 Şubat 2019 tarihli gündem değerlendirmesi;

/ GÜNDEM DEĞERLENDİRMELERİ / Küçült | Büyüt

Genel merkezimiz tarafından yapılan haftalık gündem değerlendirmesinde, bu hafta memurluk mülakatları, imar affı ve yapı denetimi ile evrensel hukuka rağmen yapılan sınırdışı etme ve iade işlemleri konuları ele alındı.

MEMURLUK MÜLAKATLARI

Güvenlik soruşturmalarının oluşturduğu büyük mağduriyet ve haksızlıklar yetmiyormuş gibi şimdi de mülakatlarda çifte standart ve kasıtlı düşük puan verme uygulaması, yeni mağduriyetler ve haksızlıklar oluşturmaktadır.

Devlet kadrolarında personel alımlarına ilişkin yapılan ve sözlü sınavı ifade eden mülakatlar, zulme varan ve büyük haksızlıklara sebebiyet veren bir uygulama halini almıştır. Zira KPSS başarı puanı yüksek olduğu halde, atanması istenmeyen şahıslara haksız gerekçelerle düşük puanlar verilerek elenmelerine neden olunmaktadır. Sorulan soruların neredeyse tamamına doğru cevaplar verdikleri halde ya mülakat öncesinde güvenlik soruşturmalarının olumsuz neticelenmesi ya da farklı bir nedenle atanması istenmeyen adaylar, düşük puanlar verilmek suretiyle elenmektedir.

Uzun ve başarılı bir hazırlık süreci geçirerek öğretmen adayı olan birçok gencin bu şekilde mağdur edilmesi, gerek insani, gerek hukuki pek çok ilkeye aykırılık teşkil etmektedir. Denetim ve şeffaflıktan uzak bu yöntem, her türlü suistimale açıktır. Keyfiliğe, yandaşçılığa, partizanlığa ve kadrolaşmaya sebep olan mülakat sistemi, hukukun ve devlet ciddiyetinin ayaklar altına alınması şeklinde değerlendirilmektedir.

Bu şekliyle mülakat, mağdur vatandaşlara karşı devleti sözüm ona koruyup kollayan bir kalkan olarak kullanılmaktadır. Zira mülakatlar ile eleme sistemi, mağdurun idare mahkemelerinde hak aramasının önünde de engeldir. Söz konusu yöntem layüsel bir anlayışın tezahürüdür. Bu nedenle; mülakat sistemi, ciddi bir şekilde gözden geçirilerek ya tamamen kaldırılmalı ya da şeffaf, denetlenebilir ve net bir statüye kavuşturularak suistimallerin önüne geçilmelidir.

İMAR AFFI VE YAPI DENETİMİ

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Kartal’da Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesi sonucu 21 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 14 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar dilerken, insanımızın bir daha böylesi acıları yaşamamasını temenni ederiz.

Birçok fay hattı üzerinde kurulu olan ülkemiz, çok acı tecrübeleri geride bırakmış olmasına rağmen; bu tecrübelerin, benzeri felaketlerin önüne geçebilecek projelere dönüşmediğini üzülerek görmekteyiz. İnşaat sektöründe yapı ve denetim, ekonomik kaygıların ve rant devşirmenin önüne geçme noktasında yetersiz kalmaktadır. Bugün inşaat sektörümüz, kişilerin can ve mal emniyetini sağlamaktan ziyade mümkün olabilecek en düşük maliyet ile iş bitirme esası üzerine kuruludur. Bu nedenle konut ve iş yerlerine ilişkin yapı projelerinde pek çok usulsüzlük söz konusu olmaktadır.

Devletin öncelikli görevi vatandaşın can ve mal emniyetini sağlamaktır. Yapı sektörü, doğal afet ve ihmalden dolayı meydana gelebilecek yıkımların önüne geçebilmek için sıkı denetimlere tabi tutulmalıdır. Bu amaçla bütün yerleşim yerlerinin mutlaka risk karnesi çıkarılmalıdır. Fahiş meblağların dolaşımda olduğu inşaat sektöründe, ‘Yapı ve Denetim’ kurumunun rüşvet illeti ile işlevsiz bırakılmasının önüne geçmek için her türlü idari ve hukuki önlem alınarak, cezaların caydırıcı bir statüye kavuşturulması gerekir. Yeşilyurt Apartmanı ve öncesinde yaşanan Zümrüt Apartmanı ile Hicret Apartmanı olaylarından ders alınmasını umuyoruz.

İmar affı gibi uygulamaların sektördeki denetimleri aşındırması hakikati de dikkate alınarak bu tür uygulamaların yapılarda gerekli tedbirler alındıktan sonra yürürlüğe girmesi sağlanmalıdır. Zira imar barışı uygulamasında ciddi sorunların yaşandığı görülmektedir. İmar barışı kapsamına giren binalar için gerekli tetkik ve denetimler yapılmadan, sadece harçların yatırılmasının yeterli görüldüğü bir uygulama ile binalara ‘güvenli konut’ statüsü verilmektedir.

Risk haritası doğrultusunda, başta deprem kuşağında yer alan bütün yapılar olmak üzere imar barışı kapsamına giren yapıların da elden geçirilerek gerekli tedbirlerin alınması hususunun acil eylem planına dönüştürülmesi bir zorunluluk haline gelmiştir.

EVRENSEL HUKUKA RAĞMEN YAPILAN SINIRDIŞI ETME VE İADE İŞLEMLERİ

İhvan-ı Müslimin Cemaati mensubu Muhammed Abdulhafız Ahmed Hüseyin, transit geçiş için bulunduğu İstanbul Atatürk Havalimanında, iltica başvurusuna rağmen gözaltına alınarak idam cezasıyla yargılandığı Mısır devletine iade edilmiştir. Uluslararası hukuka ve mevzuata alenen aykırı olan bu olay, toplum vicdanını derinden yaralamış ve sonraki süreçler için de toplumsal endişeye sebebiyet vermiştir. Evrensel hukuk ilkeleri, kişilerin işkence, kötü muamele ve ölüm cezası ile karşı karşıya kalacağı bilinen ülkelere iade edilmesini kabul etmemesine ve Türkiye de bu ilkelere taraf olmasına rağmen daha önce Uygur, Kırgız, Çeçen pek çok kişi ve aile terör şüphesi adı altında kendi ülkelerine iade edilmiş ve akıbetlerinden haberdar olunamamıştır.

Pek çok mazlum ve mağdurun güvenli sığınak olarak gördüğü Türkiye, misafirlerini can, mal, din, akıl ve nesil emniyetlerini sağlayacak şekilde ağırlayabilmelidir. Allah tarafından insanlara verilen bu haklar bölgesel dengelere, ekonomik, siyasi ve stratejik çıkar antlaşmalarına kurban edilmemelidir.

Bu durum, insan olmanın ve İslami anlayışın doğal neticesidir. Son yıllarda bölgesel güç olma ideali ile stratejiler geliştiren Türkiye’nin uluslararası sahada ‘güvenilmeyen ülke’ olarak algılanmasına neden olabilecek bu tür uygulamalardan şiddetle kaçınılmalıdır. Bu ülkede yaşayan insanların kadim kültürlerine, inançlarına, geleneklerine ve tarihi geçmişlerine de yakışmayan benzer durumlar, insanlığın vicdanını derinden yaralamaktadır.

HÜDA PAR GENEL MERKEZİ

Sistem "AÇIK BETA" Modundadır.

FORM BİLGİLERİNİ DOLDURUNUZ.

YUKARI