Gündem Değerlendirmesi (13.11.2018)

Partimizin 13 Kasım 2018 tarihli gündem değerlendirmesi;

/ GÜNDEM DEĞERLENDİRMELERİ / Küçült | Büyüt

Genel Merkezimiz; Emine Şahin'in tutukluluğu, hükümetin ekonomi politikası, siyonistlerin Gazze'ye yönelik saldırıları, Yemen'deki insanî drama ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

EMİNE ŞAHİN’İN TUTUKLANMASI

Edirne'deki 10 Kasım töreninde, Emine Şahin isimli bir bayan, saygı duruşunda bulunanların duruşunu namazdaki kıyama benzeterek "bu kıyamdır" demek suretiyle tepki vermesi sonrasında gözaltına alınarak tutuklanmıştır.

Düşünce ve ifade, özgürlüğü tüm evrensel hukuk kaideleri ve Anayasaca güvence altına alınmış olmasına rağmen; hukuken zorlama bir yorumla bile hakaret veya başka bir suç olarak değerlendirilmesi mümkün olmayan sözler soruşturma konusu ve tutuklanma nedeni sayılmıştır.

Hukukta asıl olan tutuksuz yargılamadır. Tutuklama ancak zorunlu durumlarda başvurulan bir tedbirdir. Yargılama sonucunda hukuken suçlu bulunsa dahi mevcut infaz sistemine göre cezaevine girmesini gerektirecek bir ceza verilemeyecek ve delilleri karartma veya kaçma şüphesi de bulunmayan bir kişi hakkında tutuklama kararı verilmesi hukukun katledilmesidir.

Kendi siyasi düşünceleri ve resmi ideolojiden de bağımsız ve tarafsız bir şekilde karar vermesi gereken hâkimler, maalesef bazı kesimler tarafından yoğun bir baskı altında bırakılmaktadır. Bu baskının da tesiriyle, söz konusu kesimlerin tepkisinden çekinilerek, suç olmayan söz ve eylemlere dahi tutuklama kararı verilmesi, yargının kötü halini gözler önüne sermektedir.

Hukuken bir suç işlememiş olan Emine Şahin’in derhal serbest bırakılması ve Yargılama hukukunun en temel ilkelerini ihlal ederek kamuoyunda infiale sebep olan ve toplumu kamplaştıran karara imza atanlar hakkında gerekli soruşturmanın açılması için yetkili kurulları göreve davet ediyoruz.

İSRAF EKONOMİSİNDEN VAZGEÇİLMELİ, BORÇLANMA KONTROL ALTINA ALINMALIDIR

Ağustos ayında başlayan TL’nin hızlı değer kaybı ve buna bağlı olarak faiz ve enflasyonda görülen hızlı yükseliş, şu an itibarı ile yerini nisbi bir sükûnete bırakmış bulunmaktadır. TL’nin kaybettiği değeri kısmen kazanması, sorunların bittiği ya da azaldığı anlamına gelmemektedir. Yakın zamanda yaşanan olağanüstü gelişmelere bakarak gidişattaki bozulmayı Ağustos ayından başlayan bir süreç olarak değerlendirmek yanlıştır. Yaşanan sıkıntılar cari açığın ve dış borcun hızlı artmasının ve sorunların pansuman tedbirler ile geçiştirilmesi nedeniyle birikmiş olmasının sonucudur. Hükümetin sorunu sadece dış dinamiklerle izah etmeye çalışarak suçu dış mihraklara atması ve kendi hataları ile yüzleşmekten imtina etmesi ödenecek bedeli daha da ağırlaştıracaktır. Kasım ayı itibariyle son bir yılda ödenen 100 milyar doları aşkın dış borç nedeniyle oluşan döviz talebinin etkisi neredeyse hiç dile getirilmemektedir. Sürekli dile getirdiğimiz gibi hükümet, israf ekonomisinden vazgeçerek borçlardan bir an önce kurtulmalı ve üreterek büyümeyi hedeflemelidir.

BELİRSİZLİK TARIM SEKTÖRÜNÜ VURUYOR

Tarım ve hayvancılık ile ilgili köklü çözümler bulunmalıdır. Ekim dönemini yaşadığımız bu günlerde çiftçilerin geleceğe ilişkin belirsizliklerden dolayı kararsızlığı devam etmektedir. Çiftçilerin kafalarındaki şüpheleri izale edecek bilgilendirmeler yapılmalı, geleceğe ilişkin politikalar konusunda çiftçilerimiz aydınlatılmalıdırlar. Kasım ayının yarısı geçmesine rağmen bu kararsızlığın devam etmesi, gelecek için bir felakete büyük sorunlara yol açabilir. Unutulmamalıdır ki hububat gibi pek çok ürün için memleketin önemli bir bölümünde yapılan tarımda bir dönem, bir yıldır. Yılda bir kez ekim yapan ve tek ürün alan çiftçinin ekim dönemindeki belirsizlik nedeniyle tarlasını ekmekte tereddüt etmesi bir yılının heba olması demektir.

DÜNYA ÂLİMLER BİRLİĞİ KONGRESİ

İstanbul’da gerçekleştirilen 5. Dünya Âlimler Birliği Kongresi’nde başkanlığa seçilen Prof. Dr. Ahmed er-Raysun’u ve yeni mütevelli heyetini tebrik ediyor, hayırlı hizmetlerinde muvaffakiyetler diliyoruz. Temennimiz, Dünya Âlimler Birliği’nin bu yeni dönemde İslam Âlemi’nin içinde bulunduğu sorunların çözümünde daha aktif rol almasıdır. Birliğin, yapıcı bir akıl ve çözüm yolları geliştirerek İslam Âlemi’nin içinde bulunduğu etnik, mezhebi,  siyasi karışıklık ve çatışmaların son bulması yönünde aktif rol üstlenmeli üstlenmesini ve hızlı adımlar atarak sorunların çözümüne katkı sağlamasını ümit ediyoruz.

SİYONİST İŞGAL REJİMİNDEN PROVOKATİF ADIMLAR

Siyonist işgal rejimi sözde milletvekilleri yasak olduğu halde izinsiz bir şekilde Mescid-i Aksa’ya üç ay içinde üç kez baskın düzenledi. Bununla kalmayan işgal rejimi, Filistin topraklarında yeni yerleşim yerlerinin açılması kararı alarak uluslararası anlaşmaları tanımadığını ve bu konuda ne kadar küstah ve pervasız olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bölgede yeni bir çatışmanın fitilini ateşlemeye yönelik bu tür provokatif eylemleri bir kez daha lanetliyoruz. Başta İslam ülkeleri olmak üzere bütün dünya; insanlık ve dünya barışı için en büyük tehdit ve tehlike olan siyonist işgal rejimine karşı adım atmalı ve mazlum Filistin halkına sahip çıkmalıdır.

YEMEN’DEKİ AÇLIK, HASTALIK VE VAHŞET

BM ve uluslararası kamuoyunun Yemen'de devam eden iç savaşa yönelik ürkütücü sessizliği devam etmektedir. Uluslararası hukukun açıktan ihlal edilmesi ve insanlığa karşı ağır suçlar işlenmesi karşısındaki bu sessizlik ve tepkisizlik, ABD ve Suud’un başını çektiği ülkelerin tavrı ile doğrudan alakalıdır. Hal-i hazırda Yemen’de hem açlık hem de öldürücü salgın hastalıklar noktasında dünyadaki en büyük insani kriz yaşanmaktadır.  ABD'nin desteğiyle bölgeye saldırılar düzenleyerek katliamlara imza atan Suudi Krallığı ve Birleşik Arap Emirlikleri diğer yandan da işledikleri cürmün dünya kamuoyu nezdinde ifşa olmaması adına Yemen’deki bu insani trajediyi adeta unutturmak istemektedirler.

Bu zulüm ve vahşet karşısında başta İslam İşbirliği Teşkilatı olmak üzere uluslararası bütün İslami kuruluşlar olağanüstü toplanmalıdır. Önce insani duruma bir çözüm bulmalı daha sonrasında ise sorunun siyasi yollarla çözüme kavuşturulması için etkin roller üstlenmelidirler.

HÜDA PAR GENEL MERKEZİ

 

Sistem "AÇIK BETA" Modundadır.

FORM BİLGİLERİNİ DOLDURUNUZ.

YUKARI