Genel Başkanımız Yavuz: Küresel haydutlar bizi sorunların içinde boğmak istiyor

TRT ekranlarından halka seslenen Genel Başkanımız Mehmet Yavuz, ülkenin çözüm bekleyen pek çok meselesinin olduğunu belirterek, emperyalistler ve küresel haydutların bizi bu soruların içinde boğmak istediğine dikkat çekti.

/ GENEL MERKEZ / Küçült | Büyüt

Yarın yapılacak olan Genel seçimlere saatler kala TRT ekranlarından halka seslenen Genel Başkanımız Mehmet Yavuz, ülkenin gündemine dair verdiği örnekler üzerinden önemli açıklamalarda bulundu.

Ülkenin, çözüm bekleyen pek çok meselesinin olduğunu belirten Yavuz, emperyalistler ülkelerin ve küresel haydutların bizi bu soruların içinde boğmak istediğine dikkat çekti.

Seçimlerdeki rekabeti millete hizmet yarışı olarak gördüğümüzü belirten Yavuz, siyasetçilerin ortaya koyduğu kavgacı dilin bu amaca hizmet etmediğini söyledi.

Karşılıklı saygının gösterildiği bir ortamda çeşitliliğin zenginlik olduğunu belirten Yavuz, “Ülkemizi etnik, mezhebi kutuplara ayrıştırmaya çalışanlar, asla iyiliğimizi istemeyen uluslararası güçlerdir. Gelin, özümüze dönerek onlara karşı yekvücut olalım.” çağrısında bulundu.

Parti olarak yıkmayı değil, ıslah etmeyi esas aldığımızı ifade eden Yavuz, muhalefet anlayışı olarak da doğru yapılanı desteklediklerini ve teşvik ettiklerini, yanlış yapılanı ise eleştirip yanlışından vazgeçirmeye çalıştıklarını söyledi.

Eğitim sistemine de dikkat çeken Yavuz, Türkiye’de eğitim sisteminin yapılan pek çok düzenlemeye rağmen hâlâ bize yabancı olduğunu ve aleyhimize işlediğinin altını çizdi.

Bedelli askerliğin çözüm olmadığını ifade eden Yavuz, mevcut uygulama ile sadece parası olanın istifade ettiğini ve bu uygulamanın haksızlık olduğunu söyledi.

Yavuz, zorunlu askerliğin kaldırılıp profesyonel orduya geçilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ülke ekonomisinin içinde bulunduğu sıkıntıya da dikkat çeken Yavuz, ülkenin faiz ekonomisine mecbur olmadığını ve faiz ekonomisinden kurtulunması gerektiğini söyledi.

“Oylarınızla önümüzün açılması durumunda Allah’ın izni ile birçok sorun gibi yolsuzluk ve rüşvet tarihe karışacaktır.” diyen Yavuz, kendilerine yetki verilmesi durumunda yapacağımız işleri maddeler halinde dile getirdi.

Genel Başkanımız Mehmet Yavuz’un konuşmasının tam metni:

Değerli Kardeşlerim,

Ülkenin geleceğinde dönüm noktası olacak bir seçim propaganda döneminin daha sonuna geldik. Yarın sandık başına giderek ülkenin nasıl ve kim tarafından idare edileceğine siz karar vereceksiniz. Yapacağınız tercih ile yeni siyasal sistemi şekillendirecek ve yaptığınız tercihin sorumluluğunu üstleneceksiniz. Bu yüzden yarın yapacağınız tercih son derece önemlidir.

Biz seçimlerdeki rekabeti milletimize hizmet yarışı olarak görüyoruz. Bu nedenle ülkenin huzur ve selameti için ayrıştırıcı ve kavgacı dilin bu amaca hizmet etmediğine inanıyoruz.

Kardeşlerim,

Partiniz HÜDA PAR’ın büyük bir misyonu ve üstlendiği bir sorumluluğu var. Allah’ın izniyle HÜDA PAR; yolda kalmışa sığınak, fırtınaya yakalanan gemiye liman, muhacire Ensar’dır.

Sömürgeci Batı, Çanakkale’yi geçemedi ama zihniyeti bir virüs gibi ülkenin kılcal damarlarına yerleşti. 15 Temmuz’da az kalsın ülkeyi fiili bir sömürgeye çeviriyordu. Buna siz engel oldunuz, yarın da bu yöndeki bir niyetin gerçekleşmesine siz engel olacaksınız.

Kıymetli Anneler, Babalar; Sevgili Gençler!

Çözüm bekleyen pek çok meselimiz vardır. Karşılıklı olarak birbirini besleyen ırkçılık ve ayrımcılığa dayalı siyaset, ülkeye kan ve gözyaşından başka bir şey getirmedi. Küresel haydutlar, bizim için sorunlar üretti, bizi o sorunların içinde boğmak istiyor. Hiçbir şekilde buna fırsat vermemek gerekir. Çözüm için Meclis’e gönderdiğiniz vekiller de ya gerçekleri göz ardı ettiler ya da çözümsüzlüğün parçası oldular.

Birbirimizin haklarına saygı duyduğumuz sürece çeşitliliğimiz zenginliğimizdir. Ülkemizi etnik, mezhebi kutuplara ayrıştırmaya çalışanlar, asla iyiliğimizi istemeyen uluslararası güçlerdir. Gelin, özümüze dönerek onlara karşı yekvücut olalım.

Kutuplaştırma tehlikelidir fakat kimi farklılıklarımızı tekleştirmeye çalışmak da insan tabiatına aykırıdır. Bu bir sorundur ve çözümsüzlüktür. Oysa biz, uluslararası güçlerin dayatmasından önce asgari müştereklerde birlikte yaşadık, bundan sonra da bunu başarabiliriz, başarmak zorundayız.

Umutsuzluk, inançlı insanın kârı değildir.

Ümidimizin kaynağı, ortak paydamız olan değerlerimiz ve Milletimizin ferasetidir.

Aziz kardeşlerim,

HÜDA PAR olarak muhalefetimizin esası müspet harekete dayanmaktadır.  O yüzden yıkmayı değil, ıslah etmeyi esas alıyoruz. Allah’ın izni ile yapıcı projeleri destekleyip geliştirecek, yeni projelerle ülkenin kalkınmasına katkıda bulunacağız. Esasen biz kişilere değil, yapılan işe bakarız. Doğru yapılanı destekler ve teşvik ederiz. Yanlış yapılanı eleştirir ve mümkünse yanlış yapanı yanlışından vazgeçiririz. İfsadı değil, ıslahı; yıkmayı değil, inşayı; düşmanlığı değil, kardeşliği esas alıyoruz.

Eğitim ve öğretimimiz ne yazık ki bize ait bilgi birikimi ve pratikten yoksun. Eğitim sistemiz pek çok düzenlemeye rağmen hâlâ bize yabancı, bizim aleyhimize işliyor. Gençlerimizi yetiştirmek yerine okul sıralarında bize ait olmayan, işimize de yaramayan bir dizi bilgiyle onların ömürlerini tüketiyoruz.

Bu millet ve ümmeti kalkındırma potansiyeline sahip gençlerimiz, devletinden yeteri kadar maddi ve manevi destek bulamadığı için dünyanın değişik yerlerindeki laboratuvarlarda hem beynini hem de ömrünü tüketiyor. Bunların elde ettikleri başarının tamamı insanlığa düşman küresel haydutların hanesine kâr olarak yazılıyor.

Biz, bu gençleri daha iyi değerlendirecek imkânları neden oluşturmayalım, çağın bilimsel buluşlarını gerçekleştiren bu üretken beyinler neden kendi ülkeleri için çalışmasın?  

Aziz kardeşlerim,

Günümüzün gerçekliğinde askeri gücün asker sayısıyla ölçülmediğini biliyoruz. Bundan dolayı profesyonel orduya geçmek gerekiyor. Bedelli askerlik bir çözüm değildir. Sadece Parası olana değil herkes için çözüm, zorunlu askerliğin kaldırılıp profesyonel orduya geçilmesidir.

Aziz Kardeşlerim,

Her 10 yılda bir faize ödediğimiz para ülkemizin bir yıllık bütçesine denk gelmektedir. Yazık, gerçekten yazık! Biz; bu emeğimizi ve alın terimizi çalan; malımızı ve mülkümüzü elimizden alan faiz ekonomisine mecbur değiliz. 

Sermayenin belli bir kesimin elinde sömürü aracı olmaması, helal ve bereketli bir kazanç için bu faiz ekonomisinden kurtulmalıyız. Bunun yanında profesyonel tarıma geçilmemiş olması, çiftçimizin hâlâ eski usullere göre üretim yapmak durumunda bırakılması toprağımızı ziyan ediyor.

Dünyanın en bereketli ve verimli arazilerine sahip olduğumuzun farkındayız. HÜDA PAR olarak doğru ve yerinde bir tarım politikası ile bir Türkiye’yi değil, üç Türkiye’yi daha besleyecek bir duruma getirebileceğimize inanıyoruz.

Ekonomi bir bütündür. Vatandaşlardan toplanan vergiler ve bunların harcanması âdil olmalı; gelir ve geçim durumlarıyla uyumlu olmalıdır. Toplanan vergilerin harcanmasında israf ve savurganlığa asla izin verilmemelidir. Kazanandan fazla almak ceza; kazanmayandan almak haraçtır. Kazananın cezalandırılmadığı; kazanmayandan da haraç alınmadığı âdil bir vergi sistemi getirilmelidir.

Oylarınızla önümüzün açılması durumunda Allah’ın izni ile birçok sorun gibi yolsuzluk ve rüşvet tarihe karışacaktır. Bu yönde en alt seviyeden başlayarak genç nesillerimize ahlaki bir eğitim vermenin yanında yolsuzluk ve rüşvet için en ağır cezai yaptırımı getireceğiz. Yolsuzluk yapan, rüşvet yiyen ihanet ettiğinin farkında olacak, bu ihaneti yaptığında cezasını çekecektir.

Biz, parti programımızda da belirttiğimiz üzere yerli üretime dayalı kalkınmanın ülkeyi geliştireceğine inanıyoruz. Emperyalist haydutları dinlemeyerek komşularımızla ticareti canlandıracağız. Malum, komşu komşuya muhtaçtır. Bizde olmayan hammadde komşumuzda var, komşumuzda olmayanı ise biz üretiyoruz. Ama sömürgeci emperyalist güçler, yaptırım zulmüyle bizi birbirimizden uzaklaştırıp ticaretimizi engelliyor. Bunun önüne geçecek, bu oyunu bozacak olan parti HÜDA PAR’dır.

Aziz Kardeşlerim,

Bize yetki vermeniz halinde partiniz HÜDA PAR’ın genel başkanı olarak sizlere şu taahhütlerde bulunuyorum:

Bütünleştirici olacağız, hele hele siyasi çıkarlar uğruna toplumun kutuplaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz.

İnsanlar düşüncelerini ifade etmekten korkmayacak.

Kanun Hükmünde Kararnamelerle kurunun yanında yaş da yanmayacak.

OHAL kalkacak. Memur alımında güvenlik soruşturması ve her türlü istismara açık mülakat olmayacak. Liyakat esas olacak.

Partizanlık yapılmayacak. İşe alma, ihale dağıtma ve yargıdaki borsalara son verilecek.

Anadilde eğitim hakkının önündeki engeller kaldırılacak.

Kürt meselesi eşit vatandaşlık ve adalet temelinde çözülecek.

Çiftçiler korunacak, tarıma hazineden fon ayrılacak, çiftçinin mazotundan vergi alınmayacak.

Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile her alanda etkin mücadele edilecek.

Gençlere iş bulunacak. Diplomalı işsizliğe son verilecek.

Kadının sömürülmesine, emeğinin çalınmasına ve kişiliğinin rencide edilmesine hiçbir surette müsaade edilmeyecek.

Asgari ücretten vergi alınmayacak, tüm emeklilerin de asgari ücretin üzerinde bir gelire sahip olması sağlanacak.

Her evden en az bir sigortalı çalışan olacak. Dar gelirlilere ucuz ve vergisiz elektrik, doğalgaz ve su verilecek.

Mevsimlik işçilere sosyal güvence verilecek. İşçi ölümlerini önleyici ciddi ve caydırıcı tedbirler alınacak.

Emeğin sömürülmesine fırsat verilmeyecek, işçi ezdirilmeyecek, sermaye düşmanlığı da yapılmayacak.

Kamuda israf ve lüks bitecek.

Halkın inancına aykırı kanun çıkarılmayacak. Farklı inanç grupları ve kültürler dışlanmayacak. Kimse ötekileştirilmeyecek.

Siyonist terör rejimi israil ile ilişkiler kesilecek, devlet olarak tanınmasından vazgeçilecek.

Devlet gözetiminde fuhuşa müsaade edilmeyecek devlet eliyle kumar yasaklanacak.

Yamalı bohçaya dönmüş 12 Eylül darbe anayasası lağvedilecek, yerli, sivil ve yeni bir anayasa yapılacak. Seçim barajı temsilde adalet için sıfıra indirilecektir.

Aziz Kardeşlerim,

Yarın sandıklara gidecek ve “Bu sefer HÜDA PAR!” diyeceğiz!

Oylarınızla bizlere yetki vermeniz halinde HÜDA PAR’ın genel başkanı olarak sizlere şu sözü de veriyorum:

Tüm vekillerimizle birlikte sorunlarınızın tamamını meclise taşıyacak ve doğrudan çözüm üretme noktasında vekillerimiz sizlerle meclis arasında köprü görevi görecektir.

Gelin bu seçimde, anahtarı kaybolmuş bir kelepçe gibi olan alışkanlıklarımızı HÜR irademizle kıralım, denenmemişi deneyelim.

Ve Doğrusu HÜDA PAR diyelim.

HÜDA PAR GENEL MERKEZİ 

Sistem "AÇIK BETA" Modundadır.

FORM BİLGİLERİNİ DOLDURUNUZ.

YUKARI