Milletvekili aday adaylığına müracaatlar için son tarih 10 Mayıs 2018’dir

27. Dönem Milletvekili aday adaylığı için partimize online üzerinden 10 Mayıs tarihine kadar müracaat etmek isteyenler, aşağıda verilen müracaat şekli ve şartlarına göre başvuruda bulunabilirler.

/ GENEL MERKEZ / Küçült | Büyüt

24 Haziran 2018 günü yapılacak olan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde partimize milletvekili adaylığı için müracaat etmek isteyenlere ilişkin duyuru.

1-) MÜRACAAT TARİHİ:

Aday adaylığı müracaatları,

Milletvekili adaylıkları için 26 Nisan 2018 ile 10 Mayıs 2018 tarihleri arasında bizzat aday adayı tarafından Genel Merkez veya İl Başkanlıklarına yapılacaktır.

2-) MÜRACAAT ŞEKLİ

Aday adaylığı müracaatları, Genel Merkez veya İl ve İlçe Başkanlıklarımızdan alınacak müracaat formları doldurularak, müracaat için istenen diğer belgeler de eksiksiz olarak eklenmek suretiyle yapılır.

3-) MÜRACAAT ŞARTLARI

Milletvekili adaylık müracaatında bulunacakların, adaylık için gerekli kanuni şart ve nitelikleri taşıması zorunludur.

Aday adaylığı müracaatında bulunan kimsenin partimiz üyesi olması zorunlu değildir.

Aday Olabilmek İçin Zorunlu Kanuni Şartlar:

Milletvekili adaylık müracaatında bulunacak kimselerin aşağıdaki şartları taşımaları zorunludur(2839 S.K. 10 ve 11. Maddesi)

1-18 yaşını doldurmuş olmak,

2- En az ilkokul mezunu olmak,

3-Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmış olmak,(Muaf olanlar aday olabilir)

4-Kısıtlı olmamak,

5-Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

6-Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olmamak,

7- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53/1-a-b maddesi uyarınca,

a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tâbi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,

b) Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasî haklan kullanmaktan, yasaklanmasına karar verilmemiş olmak.

4) MÜRACAATA EKLENECEK BELGELER

1) Adli sicil (Sabıka) belgesi  (Adaylık için olduğu belirtilecek, Sabıkasında suç kaydı olanlar için memnu hakların iadesi kararı da eklenecektir.)

2) Diploma fotokopisi

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik Numarasını gösterir),

4) Askerlik Belgesi (E devlet şifresi ile internetten temin edilebilir)

5) MÜRACAAT ÖZEL AİDATI

Aday adaylığı müracaatlarında aday adaylarından aidat alınmayacaktır.

Milletvekilliği Aday Adaylığı Başvuru Formunu doldurmak için tıklayın: http://hudapar.org/candidate.jsp

Sistem "AÇIK BETA" Modundadır.

FORM BİLGİLERİNİ DOLDURUNUZ.

YUKARI