Gündem Değerlendirmesi (26.12.2022)

Genel Başkan Yardımcımız ve Parti Sözcümüz Sayın Serkan Ramanlı, iç ve dış gündemi değerlendirdi.

/ GÜNDEM DEĞERLENDİRMELERİ / Küçült | Büyüt

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI VE KAMU ÇALIŞANLARININ ZAM BEKLENTİSİ

2023 yılı için geçerli olacak asgari ücret, yüzde 54,66 oranında artırıldı. Oransal olarak bakıldığında yapılan artış iyi denecek bir orana tekabül etti. Ancak hayat pahalılığı, düşen alım gücü ve ücret artışlarının tetikleyeceği muhtemel zam furyası yine de toplumu karamsarlığa itmektedir.

Asgari ücretteki artışların işveren açısından belli bir maliyet artışına yol açması ve bunun da piyasaya zam olarak yansıması sorunu, fırsatçılara kapı aralamaktadır. Fiyat istikrarsızlıklarına sebep olan bu fırsatçılara karşı caydırıcı tedbirler artırılmalıdır. Bunun yanında asgari ücrette, yapılan ve yapılacak olası ara artışlarda yükün tümünün işverenin sırtına bindirilmemesi, devletin de bu yönde daha fazla yükümlülük altına girmesi gerekmektedir. Aksi halde ücret artışları hem yeni fiyat artışlarına yol açacak hem de istihdama olumsuz yönde etki edecektir.

Asgari ücretteki artış sabit ücretlilerde de bir beklenti oluşturdu. Yetkili ağızlardan yapılan açıklamalarda, emekli ve kamu çalışanlarının ücretlerinde enflasyon oranlarının üzerinde bir artışın olabileceğine işaret edilmektedir. Yaşanan ekonomik kayıplar göz önüne alındığında hükümetin bu beklentileri karşılaması kaçınılmaz olmuştur. Yine de vurgulamak gerekir ki, enflasyon baskılanmadan ve fiyat istikrarı sağlanmadan salt ücret artışları sadece pansuman tedbirler olarak kalmakta, bir süre sonra ücretlerdeki bu artışlar yüksek enflasyona yenilerek etkisini kaybetmektedir.

VERGİ VE HARÇLARDAKİ YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI

2023 yılı için belirlenen Yeniden Değerleme Oranı %123 ile dudak uçuklattı. Bu oranın daha az veya yüksek uygulanmasında yetki Sayın Cumhurbaşkanı'na aittir. Cumhurbaşkanı'nın azaltma yetkisini kullanmaması halinde örneğin 4-10 yıllık pasaport için vatandaşın ödeyeceği bedel 1,703 TL'den 3,797 TL'ye yükselecektir. Yeni yılda yüksek harç ödemek istemeyen vatandaşlar, nüfus müdürlüklerinde yoğunluğa sebep olmaktadır. Artıştan etkilenmek istemeyen pek çok vatandaşımız haklı olarak yılbaşından önce pasaport almak veya pasaportunu yeniletmek istemektedir. Oluşan yoğunluktan dolayı haftalardır randevu bulamamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı Geçtiğimiz günlerde motorlu taşıtlar vergisi için zam oranını %61,5'e çekti. Kamuoyu, Cumhurbaşkanı'ndan aynı şekilde vergi ve harçlarda da indirim yapmasını beklemektedir.

BU KIŞ ELEKTRİK VE DOĞAL GAZA ZAM YAPILMASIN

Enerji Bakanı, ocak ayında elektrik ve doğalgaza zam yapılmayacağı haberini verdi ancak bu yeterli değildir. Dünya piyasalarında enerji fiyatları aşağı yönlü bir seyir izlemektedir. Enerji fiyatlarında son iki yılda yaşanan artıştan, bireysel kullanıcılardan sanayi kurumlarına kadar her kesim ciddi bir şekilde etkilendi. Vatandaşların bu kışı daha büyük zorluklarla geçirmemeleri için kış boyunca enerjiye zam yapılmamalıdır. Artan hayat pahalılığı karşısında vatandaşlar rahatlatılmalıdır. Enflasyon oranı baz etkisiyle düşecek olsa da hayat pahalılığı devam edecektir. Bu yüzden özellikle elektrik ve doğalgaz fiyatları yeniden gözden geçirilmeli, aşağı yönlü revize edilmelidir. Yeni yılda vatandaşlara bir umut ve müjde verilmelidir.

İLAÇ ZAMMI VE RANDEVU SİSTEMİNDE YAŞANAN SIKINTILAR

Her yıl belirlenen sabit kur üzerinden ilaçlar fiyatlandırılmakta ve ilaç fiyatlarına yılda bir kez olacak şekilde şubat ayında zam yapılmaktadır. Ancak son iki yılda döviz kurunda ciddi dalgalanmalar olunca ilaçların maliyet fiyatları yükseldi. Bu da ilaçların üretiminde ve tedarik zincirinde ciddi sıkıntılar oluşturmasına, ilaç piyasasını elinde bulunduran tekellerin, stokçuluk yaparak karaborsa oluşturmalarına imkân sağladı. Elindeki reçete ile eczane eczane dolaşmak zorunda kalan vatandaş ilaç bulmakta sıkıntı çekti.

İlaçta fiyat belirlemeleri bütün bir yıla yayılarak döviz kurundan kaynaklı ilaç mağduriyetlerinin önüne geçilmelidir. Ancak sorunun kalıcı çözümü için yerli ilaç üretimi mutlaka artırılmalı ve Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verilmelidir. Yerli moleküllerin üretimi için gerekli yatırımlar yapılmalıdır. Ülkemiz İlaç ve hammadde tedarikinde dışa bağımlılıktan bir an önce kurtulmalıdır. Sağlık bakanlığı, İlaç Takip Sistemi ile ilaçta yaşanan eksiklikleri takip etmeli ve ilaç yokluğuna yönelik önlemler almalıdır. İlaçta yapılan zamların halk sağılığını olumsuz etkilememesi için dar gelirli vatandaşlardan alınan ilaç bedeli %20'den %10'a düşürülmelidir.

Öte yandan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) mağduriyetine, tanı ve tedavi için gerekli tetkikler için verilen uzun süreli randevular da eklenince hastalar ikinci kez mağdur olmaktadır. Bu durum hastaları ciddi şekilde etkilemekte ve vatandaşın sağlıklı yaşama hakkını riske etmektedir. Bu mağduriyetlere neden olan uygulamalarda gerekli adımların atılması hükümetin sorumluluğundadır.

FAHRİ KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİNE KADRO

Fahri Kur’an kursu öğreticilerinin kronikleşmiş ve bir türlü çözüme kavuşturulmamış olan kadro sorunları devam etmektedir. Birer eğitim emektarı olan fahri Kur’an kursu öğreticileri yıllardır toplumun huzur ve selameti için çalışırken, bu öğreticilere bekledikleri kadronun verilmemesi mağduriyetlere neden olmaktadır.

Kadrolu personel ile aynı görevi yapan ve özlük haklarından yararlanmayan fahri Kur’an kursu öğreticilerine 2018 yılında kadro sözü verildiği halde, maalesef yerine getirilmemiştir. Kur’an kurslarında yıllardır görev yaparak Diyanetin yükünü hafifleten fahri öğreticilerin özlük haklarının verilmemesi kabul edilebilir değildir.

Bilindiği gibi Kamu kurumlarına KPSS ve mülakat ile kadrolu personel alınmaktadır. Kur’an Kursu öğreticilerine ise her yıl 2 defa yaz ve kış dönemlerinde KPSS, DHBT ve mülakat çilesi yaşatıldığı halde kadro verilmemektedir. Ek ders karşılığı hizmette bulunan ve özlük hakları olmayan fahri öğreticiler, daha fazla çalıştıkları halde emeklerinin karşılığını alamamaktadır. Kur’an kurslarımızın mimarları olan fahri öğreticilerin geciktirilmiş kadro hakları verilmeli, hükümet 2018 de verdiği kadro sözünü tutmalıdır.

AFGANİSTAN’DA KIZLARIN ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNİN ASKIYA ALINMASI

Afganistan'da kız öğrencilerin üniversiteye gitmesinin, gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar askıya alındığı bildirilmiştir. 20 yıllık ABD işgalinden yeni kurtulan Afganistan’da sağlık, eğitim ve ekonomi başta olmak üzere kaynak yetersizliği sebebiyle birçok alanda sıkıntılar mevcuttur. Bu sıkıntılı süreç ancak güçlü bir dayanışma ile aşılabilir. Böylesi bir süreçte ülkenin yeniden inşa ve ihyasında en önemli aktörlerden olan kadınlar, eğitim öğretim hakkından mahrum edilmemelidir. Afganistan yönetimi, gerek duyduğu fiziki şartları ivedilikle oluşturmalı ve tüm engelleri kaldırarak kız çocuklarının ve kadınların öğrenim görmesini yeniden sağlamalıdır. Vatandaşlarının eğitim hakkını karşılamak için gereken her türlü fiziki şartı sağlamak devlet olmanın kaçınılmaz bir yükümlülüğüdür.

Öte yandan ABD'nin baskısı nedeniyle Afganistan hükümetini tanımayan İslam ülkeleri, mahrumiyetin getirdiği sorunları politize edip hariçten gazel okumaktan vazgeçmelidir. Türkiye başta olmak üzere İslam ülkeleri işgalden kurtulan Afganistan’ın bu sıkıntılı süreçte destekçisi olmalıdır. Başta eğitim olmak üzere tüm alanlarda ülkedeki fiziki alt yapı eksikliklerinin giderilmesi için yardım elini uzatmalıdır. Kültürel, ekonomik, siyasi dayanışma ile yeni yönetimin mevcut sorunları kolaylıkla aşmasını sağlamak pekâlâ mümkündür.

SİYONİST REJİM ZİNDANLARINDAKİ DURUM VE SURİYEDEKİ HOL KAMPI

Siyonist işgal rejimi, zindanlarda esir tuttuğu Filistinlileri insanlık dışı muamele ve tıbbi ihmallerle ölüme sürüklemektedir. 1967'den beri Siyonist zindanlarında 74'ü tıbbi ihmalden kaynaklanmak üzere 233 Filistinli şehit oldu. Başta İslam ülkeleri olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşlar, Siyonist rejime baskı yaparak elindeki esirlerin insani ihtiyaçlarının karşılanmasını ve tıbbi tedavilerinin yapılmasını sağlamalı, zulmen tutulan bu esirleri bir an önce özgürlüklerine kavuşturmalıdır.

Suriye’nin Haseke vilayetindeki El-Hol ve Roj kamplarında tutulan aileler de saldırı ve şiddete maruz kalmaktadır. Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre, sadece El-Hol Kampı’nda, çoğu kadın ve çocuk toplamda 56 bin kişi yaşamaktadır. 2021’de El-Hol Kampı’nda 8’i cinayet yoluyla toplamda 74 çocuk öldü. BM’ye göre, Ocak 2021-Haziran 2022 arasında kampta yüzden fazla kişi öldürüldü.

Yaşanan bu trajedi artık sonlandırılmalı ve orada yaşayan çocuklar emniyetli bir ortama kavuşturulmalıdır. Bunun için çocukları ile birlikte tüm aileler, güvenlik garantisi ile vatandaşı oldukları ülkelere iade edilmelidir.  Ülkeler de bu vatandaşlarını geri kabul etmelidir. BM ve ilgili kurumlar söz konusu ülkeler nezdinden girişimlerde bulunmalıdır.

PARİS’TE KÜLTÜR MERKEZİ’NE SALDIRI

Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne yönelik silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Etnik ve dini ayrımcılığın adeta devlet politikası haline geldiği Fransa’da katliam gerçekleştiren aşırı sağın güçlenmesi şaşırtıcı değildir. Zira aşırı sağ bağlantılı saldırganın yakın bir zamanda göçmenleri hedef aldığı ve 11 gün önce serbest bırakıldığı belirtilmiştir. Irkçılık ve ayrımcılığa karşı caydırıcı yaptırımlar uygulanmadıkça Avrupa ülkelerinde bu tür saldırgan eylemlerin önünü kesmek mümkün olmayacaktır. Her türlü etnik ve dini ayrımcılığı ve de saldırganlığı kınıyoruz. Sadece saldırgan değil, bağlantılı olduğu şebeke de açığa çıkarılarak hak ettikleri cezaya çarptırılmalı ve olası şiddet eylemleri önlenmelidir. Katliam sonrası yaşanan protesto gösterilerinin sokakta şiddet eylemlerine dönüşmesini de tasvip etmek mümkün değildir.  Protesto ve gösteri hakkı hiçbir biçimde meşru daireyi aşmamalı, yakıp yıkmaya ve vandallığa dönüşmemelidir.

Serkan Ramanlı / HÜDA PAR Sözcüsü

VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Sistem "AÇIK BETA" Modundadır.

FORM BİLGİLERİNİ DOLDURUNUZ.

YUKARI