Gündem Değerlendirmesi (25.07.2022)

Genel Merkezimizin 25 Temmuz 2022 tarihli gündem değerlendirmesi

/ GÜNDEM DEĞERLENDİRMELERİ / Küçült | Büyüt

EĞİTİM SİSTEMİ ÇÖKMÜŞTÜR

2022 YKS istatistikleri ÖSYM tarafından açıklandı. Açıklanan sonuçlar eğitim siteminin durumunun iç açıcı olmadığını bir kez daha ortaya koydu. ÖSYM'nin yayımladığı “2022 YKS Sayısal Verileri” çalışmasına göre YKS’nin “Temel Yeterlilik Testi” oturumuna 3 milyon 8 bin 287, “Alan Yeterlilik Testi” oturumuna ise 1 milyon 852 bin 678 aday katıldı. Toplam 96 bin 518 öğrenci sınavda sıfır çekti. Alan bazındaki sonuçlar ise daha vahim. Söz konusu sonuçlara göre sayısalda 422 bin, eşit ağırlıkta 362 bin, sözelde ise 72 bin öğrenci sıfır puan aldı.

Batıcı, Kemalist ve seküler temelli 12 yıllık zorunlu eğitimin sonucu yüzbinlerce sıfır çeken öğrenci! Eğitimde iflasın ve çöküşün belgesi olan bu sonuçlar, yaşanan sorunun kaynağının bizzat eğitim sisteminin kendisi olduğunu gösteriyor. Yüz yıldır Batı’ya endekslenen eğitim sistemi çökmüştür. Pansuman yöntemlerle adeta yamalı bohçaya dönen eğitim sistemi artık mevcut haliyle ya da yapılacak yeni yamalarla yoluna devam edemeyecek bir hal almıştır. Hükümet acilen eğitim sisteminde köklü değişimlere gitmelidir. Cesur adımlar atılmalı, dokunulmazlara dokunulmalıdır. Zarar veren ve faydasız metotlardan vazgeçilmelidir. Geniş kapsamlı bir uzmanlar kurulu oluşturularak uzun vadeli köklü çalışmalar başlatılmalıdır. Her geçen gün gençlerimiz için ciddi bir kayıptır. Artık gelecek nesilleri kaybetme lüksümüz yoktur. 

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KİMLERE TESLİM!

Adana’da görevli bir cumhuriyet savcısının kurduğu ağ üzerinden polisler aracılığı ile uyuşturucu sevkiyatı yaptığı ortaya çıktı. Uyuşturucu maddelerin parasal karşılığı kimi kamu çalışanlarını ticarî rant elde etmeye sevk etmektedir. Geçen yıl da Erciş’te adli emanette tutulan uyuşturucu maddelerin adliye görevlisi tarafından satıldığı ortaya çıkmıştı. Benzer olayların önemli bir kısmı da basına yansımamaktadır.

Uyuşturucu madde kullanımının salgın bir hastalık gibi hızla yayıldığı bir dönemde madde bağımlılığı ile mücadelede önemli bir ayak olan yargı ve güvenlik birimlerinden şahısların bu tür çirkin işlere aracılık etmesi kabul edilemez. Bu hadise, devletin uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadelede hem yöntemler hem tedbirler ve cezai müeyyideler bakımından yetersiz olduğunu göstermektedir.

Zararlı maddelerin yerel, bölgesel ve küresel ölçekte bir ticarî piyasası bulunmaktadır. Bu piyasa art niyetli, din ve manevîyat düşmanları tarafından sürekli canlı tutulmaktadır. İnsanlarımızın zararlı alışkanlıklardan korunmaları için ailelere, eğitim kurumlarına, devleti idare edenlere büyük görevler düşmektedir.

Uyuşturucu ile mücadele, çok yönlü bir mücadele gerektirmektedir. Sadece figüranlar değil bataklığın başındaki baronlar hedef alınmalı, makamı ve mevkii ne olursa olsun hiç kimseye iltimas gösterilmemelidir. Devlet, uyuşturucu maddelere erişim yollarını ortadan kaldırmak için gerekli tedbirleri almalı, denetimleri artırmalı ve caydırıcı müeyyideler uygulamalıdır. 

IRKÇILIĞA VE MÜLTECİ DÜŞMANLIĞINA PRİM VERİLMEMELİ

Ülkemiz son yıllarda çok farklı alanlarda büyük sınavlar vermektedir. Bu imtihanların en büyüklerinden biri de ya savaştan kaçarak ya da çalışma ümidiyle memleketimize göç etmiş insanlara yönelik tavır ve davranışlarla ilgilidir. Özellikle Suriyelileri, Afganları ve Pakistanlıları hedef alan ve mağduriyetlere yol açan kötü davranışlar değerlerimizle bağdaşmamaktadır.  Bu menfi tavırlar, geçtiğimiz günlerde Suriyeli bir çocuğun “Ben bir insanım!” serzenişiyle ayyuka çıkmıştır.

Hiç kimsenin memleketini, sevdiklerini keyfi olarak terk etmeyeceği herkesin malumudur. Savaştan kaçarak canlarını, mallarını, namuslarını bize emanet eden insanlara karşı tutum ve davranışlarımız İslam’ın ve ahlaki sorumluluklarımızın gerektirdiği şekilde olmalıdır. Özellikle de sokak röportajlarıyla ve sosyal medyada operasyonel hesaplar eliyle harlanan bu ateş, uzak doğulu ve siyahi insanlara da yönelmeye başlamıştır. Dünyaya insanlığı öğreten İslam medeniyetinin mirasını hak ettiği şekilde taşımalı, memleketimizde misafir ettiğimiz bu insanları bir kalp kırıklığı ile uğurlamamalıyız.

TAHRAN ZİRVESİ 

Geçen hafta Türkiye, İran ve Rusya’nın devlet başkanları Tahran’daki zirvede bir araya geldiler. Görüşmelerde Suriye’deki çatışmaları sona erdiren Astana Süreci’nde gelinen aşama, mültecilerin geri dönüşünün sağlanması ve bölgesel sorunlar üzerinde müzakerelerde bulunuldu ve 12 maddelik bir sonuç bildirgesi yayımlandı. 

Zirvenin sonuç bildirgesinde Suriye sorununun ancak siyasi müzakereler yoluyla çözülebileceğine; Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile komşu ülkelerin ulusal güvenliğini zayıflatmayı amaçlayan ayrılıkçı gündemlere karşı durma kararlılığına işaret edilmesi önemlidir. Ayrıca yerinden edilenler ve mülteciler için Şam'da kabul, Ürdün ve Lübnan'da ise geçiş merkezlerinin kurulmasına; sığınmacıların ve ülke içinde yerlerinden edilmiş kişilerin Suriye'de ikamet ettikleri asıl yerlere güvenli ve gönüllü olarak geri dönüşleri için gerekli şartların oluşturulması ihtiyacına vurgu yapılması son derece değerlidir.

Öncelikli olarak bölge ülkelerinin ABD ve diğer dış güçlere rağmen aracısız ve şartsız bir araya gelmeleri; hem ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve aralarındaki sorunların çözümüne hem de bölgesel sorunların müzakere yoluyla çözüme kavuşturulmasına ciddi katkı sağlayacaktır. Başta Türkiye ve İran olmak üzere bölge ülkeleri, coğrafyamızın huzur, barış ve istikrarı için bir araya gelmeli, bölgesel meseleler ve Müslüman halkların sorunları emperyal güçlere havale edilmemelidir.  

BİDEN’İN FİLİSTİN ZİYARETİ VE SUUDİ ARABİSTAN İLE SİYONİST REJİM YAKINLAŞMASI

Siyonist rejim ziyaretinde, dünyanın en büyük siyonisti olduğunu ilan eden ve işgal rejiminin katliam ve yıkımına destek veren ABD Başkanı Biden, Filistin’de iki devletli çözümü savunduğunu ifade etti. Biden, Orta Doğu ziyaretini Siyonist rejimden başlatarak ABD’nin Filistin’in yıkımının arkasındaki en büyük güç olduğunu bir kez daha ilan etmiştir. Bölge ülkelerini Siyonist rejimle ilişki kurmaya zorlayan ABD, Siyonistlerin sadece Filistin’i değil, tüm bölgeyi hedef alan saldırılarına ses çıkarmayan kukla rejimler oluşturmayı hedeflemektedir.

Suudi Arabistan, Biden’in ziyaretinden önce Siyonist rejime hava sahasını açarak bu oyunun bir parçası olma yoluna girdiğini göstermiştir. Bugüne kadar İslam topraklarına kan ve yıkımdan başka bir şey getirmeyen ABD ve ortağı Siyonist rejimin katliamları normalleştirilecek, İslam toprakları sessizce işgal edilecektir. Bölge ülkeleri arasında ihtilafların ötelenip normalleşme görüşmelerinin hızlandığı süreçte bu ziyaret yeni bir cepheleşmeyi hedeflemekte, başta Beyrut ve Tahran olmak üzere tüm bölgeyi tehdit etmektedir. Müslüman kamuoyu çatışmayı hedefleyen bu oyuna karşı tepki göstermelidir. İşgal rejimi Filistin topraklarından atılmadıkça ABD’nin de desteğiyle tüm bölgeye yayılacağı unutulmamalıdır.   

UGANDA’DA YAŞANAN KURAKLIK KRİZİ

Uganda'nın kuzeydoğusunda bu ay, 200'den fazla kişi kuraklığın sebep olduğu açlık nedeniyle hayatını kaybetti. Koronavirüs pandemisi ve Rusya-Ukrayna Savaşı sürecinde küresel eşitsizliğin boyutu katlanarak artmıştır. Devletler ve halklar fakirleşirken milyarderler çoğalmış, yardıma muhtaç bölgelere ayrılan fonlar kısılmıştır. Dünyada en az 192 milyon insanın gıda sıkıntısı yaşadığı, yetersiz beslenme kaynaklı ölümlerin arttığı bildirilmesine rağmen krizin sona ermesi için yeterli fon sağlanamamaktadır. 

Devletleri de halklar gibi fakirliğe sürükleyen küresel eşitsizliğin sona ermesi için ivedilikle harekete geçilmelidir. Açlık ve yoksulluğun kaynakları belirlenerek devletler üretime teşvik edilmeli, çatışma ve kuraklık kaynaklı akut gıda güvensizliğinin sona ermesi için küresel iş birliğine gidilmelidir. Aksi takdirde insanî krizin boyutu büyüyecek, yetersiz beslenme kaynaklı hastalıklar milyonlarca insanın ölümüne sebebiyet verecektir.

HÜDA PAR GENEL MERKEZİ

Sistem "AÇIK BETA" Modundadır.

FORM BİLGİLERİNİ DOLDURUNUZ.

YUKARI