Gündem Değerlendirmesi (06.06.2022)

Genel Merkezimizin 6 Haziran 2022 tarihli gündem değerlendirmesi

/ GÜNDEM DEĞERLENDİRMELERİ / Küçült | Büyüt

BÜYÜME RAKAMLARI NEDEN TABANA YANSIMIYOR?

TÜİK’e göre Türkiye 2022’nin ilk çeyreğinde yüzde 7,3 oranında büyüme kaydetti. Pandemiyle birlikte başlayan ve hâlâ etkisi devam eden küresel ekonomideki durgunluğa rağmen, Türkiye ekonomisi açıklanan verilere göre büyümede adeta rekor kırıyor. Ancak halkın alım gücü düşüyor, fakirleşme daha fazla artıyor. Bu denli büyümenin neden halka yansımadığı, dar gelirli ve sabit ücretlilerin neden enflasyona ezdirildiği sorusu ise bir türlü cevabını bulamıyor?

Dolayısıyla bazı çevreler mevcut şartlar karşısında açıklanan rakamlara kuşkuyla yaklaşıyor. Kuşkuları bir tarafa bırakıp rakamlara itibar etsek bile bu durumda büyümenin sağlıklı bir büyüme olmadığı, gerçekleşen büyümeden sadece belli zümrelerin faydalandığı, halkın ezici çoğunluğunun bundan yararlanamadığı gerçeği ortada duruyor.

Gelir adaletinin bir türlü sağlanamadığı, ekonomiyi düzlüğe çıkarma adına atılan birçok adımın nihayetinde servet transfer araçlarına dönüştüğü, alım gücü her geçen gün artan bir avuç zengin karşısında açlık ve yoksulluk sınırları altında bir gelirle geçinmeye çabalayanların sayısının her geçen gün daha fazlalaştığı bir süreçten geçiyoruz. Gelir adaletinin en az büyüme kadar önemli olduğu aşikârdır. Büyüme kadar gelir dağılımında da adaletin sağlanması ve artan büyümeden halkın tümünün faydalanmasının tesis edilmesi her zamankinden daha önemlidir.

ZAM FURYASINI TAKİP ETMEK İMKÂNSIZ HALE GELDİ

Artık zamlarla uyanıp zamlarla yatıyoruz. Piyasada fiyat istikrarı adına bir şey kalmadı. Başta gıda olmak üzere temel tüketim maddelerinde fiyat takibi yapmak neredeyse imkânsız hale geldi. Bu vaziyet, piyasalar üzerinde kontrol mekanizmasının da kalmadığını gösteriyor. Üretim ve ihracatta gözle görülür artışlar olsa da daha büyük bir hızla artan ithalat ve döviz kuru karşısında arzulanan istikrar bir türlü sağlanamıyor.

Özellikle enerji ve akaryakıt zamları diğer tüm ürün ve hizmetlerde tekrarlanan yeni zamlara kaynaklık ediyor. Bu alanda bir kısır döngü oluşmuş durumda ve bu bir türlü aşılamıyor. Sonuçta oluşan güvensizlik duygusu, çeşitli kontrol mekanizmalarına rağmen çoğu zaman fahiş fiyatlar şeklinde kendini gösteriyor.

Seçim sürecinin yaklaşması nedeniyle hükümet birçok alanda uygulaması gereken tasarruf tedbirlerinden kaçınırken muhalefet cephesi ise durumun daha fazla bozulmasını arzulayan bir strateji izliyor. Öyle görünüyor ki siyaset cephesinin gündeminde seçimlere kadar etkili bir çözüm perspektifi ve gidişata dur diyecek bir irade bulunmuyor.

İSLAMÎ DEĞERLERE SALDIRILAR

İnanç herkesin bireysel tercihidir ve hiç kimse bir inanca zorlanamayacağı gibi herkesin inanç hürriyeti de İslam’ın garantisi altındadır. Bir ahlak toplumu tahayyül eden İslam, bireylerin gerek iç dünyalarına gerek toplumsal hayatlarına bir çerçeve oluşturmaktadır. İslam’ın düşünsel, hukuki, bilimsel ve ahlaki mirası bin yılı aşkın bir süredir aşılamamış, insanlığın medeniyet tasavvurunun en önemli kilometre taşlarını oluşturmuştur. Bu anlamda Türkiye toplumunun da yerleşik ahlaki duvarının çimentosu İslam’dır.

Bir İslam ülkesi olan memleketimizde İslamî değerler her geçen gün çok daha fazla saldırılara maruz kalmakta, toplum kendi köklerine yabancılaştırılmaktadır. Bir hayat nizamı olan İslam’ın birtakım ibadetlerle sınırlandırılarak dar bir çerçeveye hapsedilerek toplumsal hayattan soyutlanması İslamî şiarların değersiz görülmesine neden olmaktadır.

Tesettür İslam’ın farzlarındandır ve herkesin inancının gereğini yerine getirmesi, ibadet etmesi, giyinmesi din hürriyetinin esaslarındandır. Türkiye toplumunun tamamına yakınının mensup olduğu bir dinin emri sayılan tesettürü aşağılamak, doğrudan dinin aşağılanmasıdır. Bu bağlamda gerek kültürel gerekse de geleneksel olarak bugün İslam’ı çağrıştıran çarşaf, sarık, cübbe gibi alametlerin hedefe konulması kabul edilebilir değildir. İslam’a ve İslamî şiarlara yönelik saldırılar hiçbir surette ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. Bunun aksine olacak her tutum ve davranış mahkûm edilmelidir.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE RAPORU

Avrupa Konseyi bünyesinde bulunan Yolsuzlukla Mücadele Grubu’nun (GRECO), "yolsuzlukla mücadeleye ilişkin yapılan tavsiyelere karşı Türkiye’nin tutumu"nu değerlendiren 2021 yılına ait raporu açıklandı. Rapora göre Türkiye, GRECO tarafından yolsuzluğun önlenmesine ilişkin yapılan tavsiyelerin sadece %9,7’sini tam olarak uygularken %38,7’sini kısmen uygulamış, %51,6’sını ise hiç uygulamamıştır. Raporda belirtilen tavsiyelerin milletvekilleri, hâkimler ve savcılar arasında yolsuzluğun önlenmesine yönelik olması raporu daha önemli kılmaktadır. Buna paralel olarak Uluslararası Şeffaflık Örgütünün 2021 yılı ‘yolsuzluk algı endeksi’ sıralamasında da Türkiye’nin, on yılda 42 sıra gerileyerek son on yılın en düşük seviyesine indiği ifade edilmişti. Söz konusu raporlar ve mevcut tablo, iktidarın ülke ekonomisinin ağır bunalımlar geçirdiği bir süreçte bile ekonominin kara deliklerinden olan yolsuzlukla mücadelede sınıfta kaldığını göstermektedir.

Özellikle ülke yönetimine şekil veren milletvekillerinin ve adaletin tesisi için yetkilendirilen hâkim ve savcıların yolsuzluk konusundaki karnelerinin kötü olması işin vahametini ortaya koymaktadır. Her kademesiyle ülke yönetiminde bulunanlar, bir an önce inancımızın emri olan siyasi ahlaka, dürüstlük ve erdeme dönmelidir. Hükümet, konuya ciddiyetle eğilmeli, makam ve rütbeleri ne olursa olsun yolsuzluk yapanlar hakkında gerekli her türlü adımı ivedilikle atmalıdır.

İNGİLTERE GÖÇMENLERİ RUANDA’YA SÜRÜYOR!

İngiltere, ülkedeki göçmenlerin Ruanda'ya gönderilmesi planını hayata geçiriyor. Ruanda’yla 120 milyon sterlinlik anlaşma yaparak göçmenleri sürgün eden İngiltere, sorumluluktan kaçmayı hedeflemektedir. Gönderilme korkusu yaşayan göçmenler arasında intihar vakalarının görülmeye başladığına dair haberler endişe vericidir. Göç meselesinde mültecilerin botlarını batıran, mültecilerin hayatlarını kurtaranları cezalandıran Batı, bu kez sürgünle yeni bir insanî kriz oluşturmaktadır.

İngiltere’nin sürgün hamlesi, her fırsatta sorumluluğu üzerinden atmak isteyen Avrupa ülkeleri için de örnek teşkil edecek ve göçmenlerin 3. ülkelere rüşvet karşılığı sürgünü yaygınlaşacaktır. Bu sebeple uluslararası iş birliğiyle acilen kapsamlı bir göç politikası oluşturulmalı, öncelikle göçe neden olan sebeplerin ortadan kaldırılması için çalışılmalıdır.

SİYONİST İŞGAL REJİMİ ZULMÜNÜ ARTIRIYOR!

İşgal parlamentosu, üniversiteler de dâhil olmak üzere işgal rejiminin desteklediği ve finanse ettiği kurumlarda Filistin bayraklarının asılmasını yasaklayan yasa tasarısına onay verdi. Sadece bayrağı değil, bayrakla birlikte tüm Filistinlileri yok etmeyi hedefleyen işgal rejimi gerçekleştirdiği yıkım ve katliamın dozunu her geçen gün artırmakta, gencecik Filistinlileri katletmektedir. Sivil görünümlü teröristler ise Mescid-i Aksa’ya yönelik provokasyonlarına devam etmektedir.

İşgalcilerin zulmüyle birlikte Müslümanların sessizliği de doruk noktaya ulaşmış, Filistinliler işgalcilerin insafına terk edilmiştir. İşgal rejimiyle sözde normalleşme sırasına giren yöneticiler bugün yaşanan zulmün temel sorumlusudur. Siyonistlerin zulmüne karşı tüm dünyada Müslüman kamuoyu ivedilikle harekete geçmelidir. İş birlikçi yönetimlere Siyonist rejimle tüm ilişkiler kesilene kadar baskı yapılmalıdır. Aksi halde işgalcilerin katliamlarının önüne geçmek mümkün olmayacak, Müslümanlar sessizleştikçe, zalim işgalciler daha da azgınlaşacaktır.

PETROL AMBARGOLARI EN ÇOK YOKSUL ÜLKELERİ ETKİLEYECEK

Emperyal güçler, hegemonyalarını ve maddi refahlarını devam ettirmek için halkları birbiriyle savaştırarak dünya genelinde gerginlikler ve kutuplaşmalar oluşturuyorlar. Bu kirli planın son örneğini devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı’nda görmekteyiz. ABD ve AB, Rusya’ya yönelik ambargolar kapsamında petrol alımını bitirmeye yönelik adımlarını hızlandırdı.

Deniz veya boru hattı yoluyla Rus ham petrolünün altı ay içinde, rafine ürünlerin ise yıl sonuna kadar ambargo kapsamına alınması önerisi Avrupa Birliği Komisyonu’na zorlu müzakerelerden sonra geçen hafta içinde sunuldu. Bu kararın uygulanmasıyla enerji alanında yaşanan kriz daha da büyüyecek, petrol fiyatları tavan yapacaktır. Rusya ise AB ülkeleri dışında petrolünü satacağı yeni müşteriler bulmakta zorlanmayacaktır. Olan fakir ve sömürülen ülkelere olacaktır. Afrika ülkeleri başta olmak üzere yoksul bırakılan ülkeler, gelirlerinin önemli bir kısmını petrole vermek zorunda kalacak, halkların yaşadığı ekonomik sıkıntılar daha da büyüyecektir.

Mevcut yapılarıyla Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların bu sömürü çarkını ortadan kaldıramayacağı aşikârdır. Bu durumda adil bir dünyanın inşası için, sömürülen halklar ve ülkeleri artık ayağa kalkmalı ve kendi aralarında kuracakları yeni teşekküllerle sömürüye karşı güç birliği yapmalıdırlar.

HÜDA PAR GENEL MERKEZİ

Sistem "AÇIK BETA" Modundadır.

FORM BİLGİLERİNİ DOLDURUNUZ.

YUKARI