Gündem Değerlendirmesi (24.05.2022)

Genel Merkezimizin 24 Mayıs 2022 tarihli gündem değerlendirmesi

/ GÜNDEM DEĞERLENDİRMELERİ / Küçült | Büyüt

SİGORTA ŞİRKETLERİNİN KEYFİ UYGULAMALARI

Son zamanlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve zorunlu Trafik Sigortası primlerinde meydana gelen fahiş fiyat artışları milyonlarca araç sahibini mağdur etmeye devam etmektedir. Sigorta primlerinde 2021 yılında uygulanan %1,5’lik aylık zam 1 Nisan 2022’den itibaren %2,25’e çıkarılmıştır. Netice itibariyle poliçe bedellerindeki artış oranı % 300’lere ulaşmıştır. 2021 yılında otomobiller için en düşük trafik sigortası bedeli yedinci basamak üzerinden 450 lira iken 2022 yılında bu rakam 1.263 lira olmuştur. Buna mukabil hasar ödemelerinde araç başına teminat bedeli 2021 yılına göre sadece %16,27 artırılarak 43 bin liradan 50 bin liraya çıkarılmış ve yıl boyunca sabitlenmiştir.

Bununla beraber sigorta şirketleri muhtelif bahanelerle poliçe düzenleme hususunda acentelere sorun çıkarmaya başlamış ve ödeme konusunda taksitlendirmeyi kaldırarak tek tip ödeme gibi uygulamalara geçmiştir. Ayrıca sigorta şirketlerinin kaza oranı yüksek illerde ikamet eden araç sahiplerine poliçe düzenlememe suretiyle kanuni görevlerinden kaçınmaları kabul edilebilir bir durum değildir. Mevcut durum, sigorta şirketleri için devasa bir haksız kazanç kapısı olmuştur. Sigorta şirketlerinin sebep olduğu mağduriyet ve haksız rekabetin ortadan kaldırılması elzemdir. Bu kapsamda araç ve kaza başına belirlenen hasar teminat bedelleri, primlerde yapılan bütün zamlar oranında artırılmalı, haksızlıkların ve mağduriyetlerin önlenebilmesi için güçlü bir denetim mekanizması kurulmalıdır.

CHP’Lİ BOLU BELEDİYESİ KAOS PEŞİNDEDİR

Dünyanın farklı coğrafyalarından milyonlarca kişi zorunlu sebeplerle ülkemizde bulunmaktadır. Dilleri, renkleri, etnik aidiyetleri farklı olsa da mültecilerin kahir ekseriyeti Müslüman kardeşlerimiz, dindaşlarımızdır. Maalesef son dönemlerde bazı siyasi partiler ve kimi yerel yöneticiler hiçbir ehl-i vicdanın kabul edemeyeceği söylem ve eylemlerle mültecileri hedef haline getirmektedirler. Daha önce mültecilerin nikâhlarını kıymak için olmadık şartlar ileri süren, onlara verilecek suya ayrı fiyat tarifesi getiren CHP’li Bolu Belediyesi bu kez de şehrin işlek caddelerine astırdığı yazılarla mültecilere artık yeter, gidin mesajı verdi. Düpedüz ırkçılık olan bu insanlık dışı tavrı reddediyoruz. Hangi sebeple olursa olsun bütün göçler, sonuçtur. Meseleyi sadece sonuçlar üzerinden değerlendirmek asla doğru değildir. İltica gerekçeleri ortadan kalkmadan mültecileri geri dönüşe zorlamak adil ve insanî değildir.

İlgili herkes, mültecilere karşı daha duyarlı hareket etmelidir. Hükümet, mültecilere yönelik saldırılara karşı önleyici tedbirler almalı, toplumu kaosa sürükleme potansiyeli olan her eyleme anında müdahale etmelidir. Bununla birlikte mültecilerin geri dönüş şartlarının oluşturulabilmesi için bölge ülkeleri ve uluslararası camia ile etkili temaslar yürüterek çözümü hızlandırmalıdır. Bu kapsamda özellikle Türkiye ve İran, daha fazla zaman kaybetmeden Suriye’de siyasi çözüme zemin hazırlamak için inisiyatif almalıdır. Suriye meselesi çözüme kavuşturulabilirse Türkiye’deki mülteci sorunu da önemli ölçüde çözülecektir.

ADALET HİÇBİR ŞEYE FEDA EDİLMEMELİDİR

15 Temmuz menfur darbe girişimi, 6. yıldönümünü geride bırakmak üzeredir. Olağanüstü süreçte devlet, tabii bir refleks ile pek çok tedbir almış, irtibat ve iltisaklı görülen on binlerce kişi haklarında bir mahkeme kararı olmadan, Kanun Hükmünde Kararname’ler ile görevlerinden ihraç edilmiştir. Devletin, suç işleyenlerle mücadele hakkı elbette ki vardır. Ancak devletin adaletten daha fazla kaçma lüksü de kalmamıştır. Geçen 6 yıllık süreç, haklı ile haksızı ve suçlu ile suçsuzu ayırmaya yetecek bir süreçtir. Buna rağmen henüz hakkaniyetli bir adım atılmış değildir. Yine KHK ile ihraç edilenler, özel sektörde de iş bulmakta zorlanmış ve büyük bir imtihanla karşı karşıya kalmıştır. Bilmek gerekir ki devletin, vatandaşlarının aç kalmasından elde edeceği bir menfaati yoktur.

Hakkında hiçbir cezai soruşturma olmamasına rağmen yıllardır başvurusu OHAL komisyonunda bekleyen, ceza yargılamasında beraat kararı almasına rağmen işine iade edilmeyen insanlar vardır. Devlet yargı makamlarının verdiği beraat kararlarına güvenmek zorundadır. Bunun aksi büyük bir haksızlık ve hukuki bir karmaşa anlamındadır. Bu sebeple haklı bir şekilde ihraç edildiği tespit edilemeyen vatandaşlar için bir işe iade prosedürü olmalıdır. Hukuk devleti ilkesinin ve adaletle hükmetmenin gereği budur.

HEKİMLERİN SORUNLARI ÇÖZÜLMEYİ BEKLİYOR

Sağlık meslek örgütlerinin ve sendikalarının neredeyse hepsinin 2022 yılının başlarından itibaren başlattığı grevler mayıs ayında da devam ediyor. Sendikalar özetle; sağlık çalışanlarının ağır iş yüklerine karşılık ücretlerinin çok yetersiz olduğunu ve açlık sınırında yaşamaya mahkûm edildiklerini; 2021 yılında yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin bir ceza yönetmeliği olduğunu, iş barışını tesis edecek şekilde düzeltilmesi gerektiğini; birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini söylüyorlar. Öte taraftan sektördeki şiddet vakalarının önüne geçecek etkin önlemler alınması gerektiğini; resmî kurumlardan istifaların yaşandığını, özel hastanelerde ise işverenlerin ciddi baskılarının olduğunu ve yurt dışına göç olayının artarak devam ettiğini belirtmektedirler.

Hükümet, sağlık çalışanlarının bu haklı isteklerini göz ardı etmemeli ve çözüm için harekete geçmelidir. Yaşanan sorunlardan dolayı sağlık hizmetlerinin sekteye uğramaması, sağlık çalışanlarının emeğinin karşılığının hakkıyla verilmesi ve nitelikli insanlarımızın göçünün engellenmesi için gereken düzenlemeler yapılmalıdır. Bazı bölümlerde yaşanan doktor sıkıntısı hasta ve hasta yakınlarını ciddi şekilde mağdur etmektedir. Öte taraftan sağlık çalışanları da en doğal haklarını talep ederken hasta haklarını ihlal etmemeli, yapılan grevler meslek ahlakı ilkeleri ile çelişmemelidir.

AİLENİN KORUNMASI İÇİN PRATİK ADIMLAR ATILMALIDIR

İstanbul'da düzenlenen 1. Uluslararası Aile Sempozyumu’nda Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere devlet erkânı ailenin önemi, korunması ve kutsallığına dair konuşmalar yaptılar.  Sempozyum, bir ilk olması itibarıyla önemli bir adımdır. Bunun pratik sonuçlarının da sahaya yansımasını ümit ediyoruz. Bugün aileyi ciddi anlamda tehdit eden uygulama ve ifsat projelerini önlemek için atılan adımlar çok yetersizdir. İfade edilen dilek ve temenniler ile sahada var olan uygulamalar birbirine çok uzaktır. Bugün aile değerlerine saldıran festival, eğlence programları ile diğer etkinlikler desteklenmeye, aileyi yozlaştıran sinema filmleri, diziler ile diğer programlar televizyonlarda yayınlanmaya devam etmektedir. Süresiz nafaka mağdurlarının mağduriyetleri sürmekte, genç evlilik mağdurları ise hâlâ cezaevlerinde tutulmaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanı insanların yalnızlaştığını, evlilik oranlarının düştüğünü, boşanma oranlarının yükseldiğini, yaşlı bakımevlerinin sayısının arttığını, akraba sıcaklığının kaybedildiğini vurgulamıştır.  Hastalığın teşhisi anlamında bu tespitler önemlidir ve bir an evvel tedavi sürecine geçilmelidir. Başta 6284 sayılı yasa olmak üzere bir an evvel batı menşeli mevzuattan vazgeçilmeli, değerlerimize uygun politikalar geliştirilmelidir.

PİYASALARIN KONTROLSÜZLÜKLE İMTİHANI

Zamlar son süreçte hayatın bir parçası haline geldi. Kötü ekonomik şartların dayattığı maliyet artışları, belli oranlarda fiyat artışını kaçınılmaz kıldı. Piyasa şartlarının bozulması toplum açısından birçok zorluğu beraberinde getirirken kriz süreçlerini manipüle ederek zorlu süreçten kârlı çıkmayı meslek edinen ciddi bir kesim de vardır. Artan maliyetlerden yola çıkarak zam üstüne zam yapmak, zamları günlük ve haftalık periyotlarla tekrarlamak, bunun için gerekirse arz talep dengesi ile oynayarak gerekçeler üretmek de adet haline geldi.

Maalesef zam furyası, artık kontrol edilemiyor. Çoğu zaman kimin neye göre zam yaptığı da belli değildir. Örneğin ramazan öncesinde şekerin kg fiyatı ortalama 6 TL iken bir anda 14-15 TL’ye kadar yükseldi. Bunun sorumlusu olarak özel sektör gösterildi. Kısa bir süre sonra fiyatlar normale döner gibi oldu. Ancak şekerin kg fiyatı şimdi 20 TL’yi geçti. Temel gıdaların çoğunda aslında zam hikâyesi şekerden farksız değildir. Ardı ardına yapılan ultra zamların neye göre ve hangi verilerle yapıldığı belli değildir. İsteyenin istediği kadar zam yaptığı bir süreç yaşıyoruz. Üstelik buna birçok alanda kamu da dâhildir. Piyasada olumsuz şartların yanı sıra ciddi bir manipülasyon ve kontrolsüzlük vardır. Bu kontrolsüzlüğün önü alınamazsa sonuçlarının kaos olması kaçınılmazdır.

BM’NİN KITLIK VE KİTLESEL GÖÇ UYARISI

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Ukrayna limanlarının tahıl ihracatına açılmaması halinde kıtlık ve kitlesel göçlerin yaşanabileceği uyarısında bulundu. Dünyada gıda güvensizliği ile karşı karşıya olan insanlar, pandemi nedeniyle son iki yılda 135 milyondan 276 milyona çıkmış, son olarak Rusya-Ukrayna Savaşı ise dünyayı kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır. Tedarik krizi nedeniyle istikrarsızlık, çatışma ve kuraklık ile mücadele eden bölgelerde insanî dram daha da derinleşmektedir. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın ivedilikle sonlandırılması ve tahıl tedarikine yönelik engellerin kaldırılması için uluslararası iş birliği yapılmalı ayrıca küresel çapta gıda fiyatlarındaki fahiş artış ve enflasyonun yıkıcı etkisine karşı harekete geçilmelidir. Mevcut krizin etkilerinden en fazla etkilenen bölgeler için uluslararası ortak bir fon oluşturulmalı, özellikle sığınmacıların ikamet ettiği ülkelere ekonomik destek verilmelidir.

TÜRKİYE KARARLI TUTUMUNU DEVAM ETTİRMELİDİR!

Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine karşı tutumuna rağmen ABD ve Avrupa, bu iki ülke lehine söylem üretmektedir. Rusya-Ukrayna Savaşı arzulandığı gibi dünyada ‘beyin ölümü gerçekleşen’ ittifakları tekrar canlandırma sürecine evrilmiştir. ABD’nin uydusu haline gelen ve dünyanın birçok noktasında istikrarsızlığa hizmet eden NATO üye sayısını artırmaktadır. Sözde müttefiklerin uluslararası sahada Türkiye karşıtı tutumu bugüne kadar defalarca ifşa olmuştur. Bugün yine Türkiye’nin endişeleri göz ardı edilerek karşı cephede yer alınmaktadır.

Türkiye’nin ittifak içerisindeki kararlı tutumu, NATO eliyle İslam topraklarında gerçekleştirilen tahribatlara karşı da devam etmeli, Türkiye sadece ulusal çıkarları için değil ümmetin ve insanlığın istikrarı için de sesini yükseltmelidir. Ne yazık ki NATO’nun Afganistan ve Irak başta olmak üzere bugüne kadar İslam topraklarında milyonlarca masumun ölümüne sebebiyet veren kirli politikalarına karşı durulamamıştır. NATO’nun çifte standartlı politikaları karşısında Türkiye’nin ortaya koyacağı duruş çok önemlidir. Bu rolünü dünyanın, insanlığın ve İslam ümmetinin istikrarının korunması yönünde kullanması, Türkiye’nin bütün dünyaya karşı sorumluluğudur.

HÜDA PAR GENEL MERKEZİ

Sistem "AÇIK BETA" Modundadır.

FORM BİLGİLERİNİ DOLDURUNUZ.

YUKARI