Gündem Değerlendirmesi (25.10.2021)

Genel Merkezimizin 25 Ekim 2021 tarihli gündem değerlendirmesi

/ GÜNDEM DEĞERLENDİRMELERİ / Küçült | Büyüt

YARGITAY’IN NAFAKA KARARI

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, geçtiğimiz günlerde boşanma davalarında “kusursuz eşin” dahi yoksulluk nafakası ödemekle yükümlü olduğuna hükmetti. Bu karar, mevzuat ve uygulamanın aile kurumu üzerindeki tahribatını tekrar gözler önüne sermiştir. Boşanmaya gerekçe olan kusuru, nafakaya engel bir kıstas olarak almayan Kurul, nafakayı yoksulluk esası üzerinde bina etmiştir. Evlilik devam ederken gayrimeşru ilişkilerin dahi mahkemelerde nafaka düzenlemesi için kusur olarak kabul edilmemesi, boşanmayı ve ahlaksızlığı teşvik eden bir karar olmuştur. Bu durum, insan haysiyeti ve onurunun asla kabul edemeyeceği bir husustur. Mevcut uygulamada evliliği bir gün sürmüş olsa bile boşanmış kadın, yeni bir evlilik yapmadığı veya sigortalı bir işte çalışmadığı müddetçe ömür boyu nafaka alabilmektedir. Nafaka vermek durumunda kalan eşin yeni bir yuva kurması ise ciddi anlamda zorlaşmaktadır. Eşleri gayrimeşru ilişkilere, hatta gayri resmî evliliklere teşvik ve icbar eden mevcut kanunlar; toplumun hassasiyetleri ve inancı esas alınarak yeniden düzenlenmeye muhtaçtır. Bu düzenleme, çalışamayan ve kendisine bakacak hiçbir yakını olmayan kadınlar da gözetilerek suiistimaller ile mağduriyetleri net bir şekilde birbirinden ayırabilmelidir.

TÜSİAD’IN VESAYET HEVESİ

Açıklanan yıllık büyüme rakamları ve ihracattaki artışa rağmen döviz-faiz-enflasyon kıskacından bir türlü kurtulamayan ekonomi, halkın alım gücü üzerinde fazlasıyla etkili olmayı sürdürüyor. Bu durumu farklı biçimlerde istismar etmeye meyilli çevrelerin sorunu bağlamından kopararak siyaseti dizayn etmeye yönelik açıklamalarla öne çıkmaları dikkat çekicidir. Bu bağlamda TÜSİAD yönetiminin krizden kurtuluş için laikliği ön plana çıkarması, yakın geçmişte yaşananları hatırlatmaktadır. 28 Şubat sürecinin “Beşli Çete” üyesi olarak hafızalarda yer bulan patronlar kulübünün o süreçte yaşanan siyasi krizi laikliğe indirgemesi Türkiye’ye çok pahalıya mal olmuştu. O gün laiklik adına millete giydirilen deli gömleğinin siyasi ve ekonomik tahribatları hâlâ telafi edilmiş değildir.

Halkın gündeminin geçim sıkıntısı olduğu bu süreçte kârlarını katlayan patronların durumdan vazife çıkarıp vesayet heveslerini dışarıya vurmaları hayra alamet değildir. Türkiye’yi bu tür tartışmalara çekme çabaları iyi niyet ile izah edilemez. 28 Şubat benzeri bir dönemin tekrar yaşatılmasına milletin izin vermeyeceğini hiç kimse aklından çıkarmamalıdır.

BÜYÜKELÇİLERİN OSMAN KAVALA BİLDİRİSİ

Almanya, ABD, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçilerinin, tutuklu olarak yargılaması devam eden Osman KAVALA hakkındaki bildirisi, diplomatik krize dönüştü. Türkiye’de temel insan hakları, özgürlükler ve buna bağlı olarak yargı mekanizmasındaki yapısal sorunların sadece belli şahısların yargılama süreçlerine indirgenmesi, sorunların siyasallaşmasına neden olmaktadır. Büyükelçilerin organize şekilde yaptıkları açıklamalar diplomatik nezakete sığmadığı gibi Türkiye’nin içişlerine müdahale ve ‘Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’ne aykırı bir tutumdur.  

AİHM’ye bugüne kadar Türkiye’den sayısız başvuru yapılmış, yapılan başvurular büyük oranda Türkiye’nin aleyhinde sonuçlanmıştır. Buna rağmen büyükelçilikler düzeyinde böyle bir çıkışa rastlanmış değildir. Kaldı ki bu on büyükelçinin ülkelerinde özellikle Müslümanlara karşı yürütülen ayırımcı politikalar ayyuka çıkmış, Müslümanların canları, malları ve inanç özgürlüklerini büyük tehditlerle karşı karşıya bırakmıştır. Bu ülkelerde yapılan yeni düzenlemeler ile hukuksuzluk, sokaklarda Müslümanların kıyafetlerine müdahale etmeye kadar vardırılmıştır. Aynı ülkeler insan hakları ve özgürlüklerin esamesinin bile okunmadığı nice ülkelerle çok sıcak ilişkilere sahiptirler. Bu olgular, Batı için hukukun amaç değil, sadece çıkarları için kullandıkları bir vasıta olduğunu ve çifte standardın sıradanlaştığını göstermiştir. Bu organize eylem şeklinin hukuki süreçle ilgili olmadığı, bunun arkasında birtakım farklı hesapların olduğu aşikardır.

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞINDA İYİLEŞTİRME YAPILMALIDIR

İçinde bulunduğumuz Ekim ayı hem piyasalar hem de vatandaş için tam bir karabasan oldu. Benzin, motorin ve LPG'ye bir ay içinde defalarca zam yapıldı. TL, Dolar karşısında son 8 ayda %27, son haftada ise  %9 değer kaybetti. Bunun özellikle üretim sektöründe ciddi maliyet artışına neden olması kaçınılmazdır. Birbirini tetikleyecek zincirleme fiyat artışları etiketlere yansıyarak enflasyonu daha da yükseltecektir. Ekonomiyi yap-boz tahtasına çevirerek büyük bir güven kaybına uğrayan ekonomi yönetimi, aldığı yanlış kararlar ile tutmadığı sözlerin neden olduğu tahribattan kendisini sorumlu tutmalı, faturayı dış güçlere çıkarma kolaycılığından vazgeçmelidir. Piyasaların aradığı güven ve istikrar bir an önce sağlanmalı, aynı hatalarda ısrar edilmemelidir.

Döviz ve enflasyonun yükselmesine bağlı olarak asgari ücret ve emekli aylıklarının büyük çoğunluğu, açlık sınırının altına düşmüştür. Alım gücü düşen ve adeta hayatta kalmaya çalışan asgari ücretlinin aldığı ücrette ve emeklinin aldığı aylıkta bütün bu erimeyi telafi edecek ciddi bir iyileştirme mutlaka yapılmalıdır. Mevcut hayat şartlarında bu iyileştirme hükümet için bir sosyal politika değil, ertelenemez bir mecburiyettir. Ekonomi yönetimi bu iyileştirme için gerekli olan kaynağı asla vatandaşın cebinde aramamalıdır. Kış mevsimine girdiğimiz şu günlerde zaten fahiş derecede artmış olan elektrik ve doğalgaz fiyatlarına tekrar zam yapılması gibi bir insafsızlıkta bulunulmamalıdır. Dar gelirli insanımız enflasyona ezdirilmemeli, ekonomi yönetiminin başarısızlığının ceremesini garibanlar çekmemelidir.

SAĞLIKTAN KISMAK TASARRUF DEĞİLDİR

Sosyal Güvenlik Kurumu, ‘Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde kayıtlı 52 ilacı geri ödeme kapsamından çıkardı. Ödeme listesinde yer almamakla birlikte ‘geri ödeme’ başvuruları bulunan ve karar ağacı tamamlanarak değerlendirme süreci devam eden, antienflamatuvar sprey, jel ve merhem gibi topikal ilaçlar ile çocukların diş çıkarma döneminde kullanılan ağrı kesici ilaçların da geri ödeme kapsamına alınmamaları kararlaştırıldı. Tasarruf tedbirleri çerçevesinde atılması gereken devasa adımlar dururken halkın sağlığını riske atan böyle bir uygulamaya tevessül etmek yanlıştır. Bu karar, evine ekmek götürme endişesiyle yaşayan vatandaşın yükünü daha da ağırlaştırmıştır.  

Sağlıkta kısıtlama yapılamayacağı gibi hiçbir hastalığın tedavisi de ertelenemez. Vatandaşın sağlığından kesintiye gidileceğine, Sayıştay raporları ile özellikle büyükşehir hastanelerinde ortaya çıkarılan yolsuzluk ve usulsüzlüklere karşı tedbirler alınmalıdır. Halkın sağlığı riske atılacağına, pandemi sürecinde kurum hastanelerinin çalışmayan servislerinde son kullanma tarihleri geçtiği için çöpe atılan binlerce ilaç için önlem alınmalıdır.  Tasarrufa gidilecekse eğer; devlet kurumlarındaki hadsiz israf ve harcamaların önüne geçilsin. Pandemi sürecine rağmen belediye ve valiliklerin düzenlediği ve rezaletlerle dolu “yaza veda konserleri” gibi organizasyonlara müsaade edilmesin. İlaçtan/sağlıktan tasarruf olmayacağı görülmeli, söz konusu 52 ilaç tekrar ödeme listesine alınmalı ve vatandaşın mağduriyetine mahal verilmemelidir.   

SURİYE’DE ŞİDDETLENEN SALDIRILAR VE ANAYASA GÖRÜŞMELERİ

Suriye için siyasi çözüm vaat eden Anayasa Komitesi toplantılarının başladığı ve mekanizmalar üzerinde anlaşmaya varıldığının açıklandığı süreçte ülkedeki saldırılar da yoğunlaşmıştır. Astana ve Soçi mutabakatlarıyla gerginliği azaltma bölgesi ilan edilen İdlib’te, siviller ve yerleşim alanları hedef alınmaktadır. Suriye’de saldırıların tam da anayasa görüşmeleri esnasında şiddetlenmesi görüşmeleri baltalamayı hedeflemektedir. Sahadaki kontrolünü artırmak ve müzakere masasında elini güçlendirmek için sivilleri hedef alan güçlerin Suriye halkının geleceğinde aktör olması mümkün değildir.

Garantör ülkelerden olan Rusya, Soçi ve Astana mutabakatlarındaki sorumluluklarını yerine getirmemekte, silahtan arındırılmış bölge ilan edilen topraklara saldırılar düzenleyerek sivilleri katletmektedir. Buna rağmen bugün Suriye meselesinin çözümünde temel muhatap olarak görülmesi kabul edilemez. İslam ülkeleri, Suriye meselesini Amerika ve Rusya’nın olmayan insaflarına bırakmamalıdır. Yüz binlerce sivilin katline, milyonlarca kişinin ise mülteci konumuna düşmesine neden olan Suriye meselesi bölgesel bir uzlaşma ile çözüme kavuşturulmalıdır. Bu doğrultuda öncelikle süresiz ateşkes ilan edilmeli ve ateşkes süreci denetlenerek ihlaller cezalandırılmalıdır. Anayasa yazımı sürecinin çatışma ve saldırıların gölgesinde başarıya ulaşması zorlaşmaktadır. Suriye’nin yeniden imarı, istikrarı ve mültecilerin güvenli bir şekilde geri dönebilmeleri için gereken ekonomik destek sağlanmalıdır. Bugün rejim tarafından yapılan ‘geri dönün’ çağrısı sonrasında ülkeye dönen mültecilerin kötü muameleye maruz kaldığı İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün raporunda yer almış, geri dönüşün güvenli olmadığı açıklanmıştır. Bu sebeple mültecilerin hak ihlaline uğramayacağı garanti edilmeli, mültecilere yönelik baskı ve kötü muamele cezalandırılmalıdır.

10 yılı aşkın bir süredir devam eden Suriye iç savaşı, bölgesel etkilerine ve mağduriyetlere rağmen çözüm noktasında bölge ülkelerini harekete geçirememiştir. Ancak şiddeti her geçen gün artan kaosun daha büyük olumsuzluklara sebep olmaması için bölge ülkelerinin ortak iradesi mutlaka harekete geçmelidir.

HÜDA PAR GENEL MERKEZİ

Sistem "AÇIK BETA" Modundadır.

FORM BİLGİLERİNİ DOLDURUNUZ.

YUKARI