Sosyal İşler Başkanlığımız: Aileyi hedef alan yayınlar için harekete geçilmeli!

Sosyal İşler Başkanlığımız tarafından yapılan yazılı açıklamada, aileyi hedef alan yayınlar için harekete geçilmesi çağrısında bulunuldu.

/ BASIN AÇIKLAMALARI / Küçült | Büyüt

İnsanlığın varlık serüveni aile ile başlamış ve bugünlere kadar gelmiştir. Ailenin insanlığın devamı, kültürlerin, inançların ve ahlakın nesilden nesile taşınması noktasındaki önemi tartışmasızdır. Aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi tüm insanlığın en önemli görevlerinden biridir. Aile birliğini bozan ve aile olmayı engelleyen her türlü girişim, insanlığın aleyhinedir ve bunun durdurulması için gereken çaba sarf edilmelidir.

Olumsuzluklara karşı tedbir geliştirmek devletin birinci derecede vazifesidir. Bunun gerçekleşmesi için hükümet yetkilileri kolları sıvamalı ve gereken adımları atmalıdır.

Toplumu birinci derecede etkileyen medya organlarının aile üzerinde oluşturduğu tahribat basite alınamayacak kadar büyüktür. Özellikle bazı TV kanallarının gündüz kuşağı programlarında toplumun önünde sergilenen ahlaksızlıklar, cinsel suçlar ve cinayetlerle aile kurumu çökertilmektedir. Ayrıca bu yayınlar; toplumun aile kurmaya, aile birliğini korumaya yönelik algısını olumsuz yönde etkilemekte, insanımızı gayri meşru ilişkilere yönlendirmektedir. 

Batıdaki Talk Show’ların taklidi niteliğinde olan programlarda, toplum tarafından ‘günah, ayıp ve ahlaksızlık’ olarak bilinen fiillerin sözüm ona “cesur” bir şekilde itiraf edilmesi, ahlaksızlıkların normalleşmesine ve kabul görmesine zemin hazırlamaktadır. Bu yayınlar, toplumun ‘aile mahremiyetine’ yönelik algısını değiştirme amacına hizmet etmektedir.

TV programlarında ve dizilerde batılı yaşam tarzının idealize edilmesi, aile ortamının can sıkıcı ve mutsuzluk kaynağı olarak gösterilmesi, eşlerin birbirlerine karşı beklentilerini değiştirmekte, güven kaybına yol açmakta ve mutluluk algısını olumsuz yönde etkilemektedir.

Medyanın etkileri nedeniyle ailenin; mahremiyeti, ahlakı, kültürü, inancı koruyan bir kale olma özelliği yitirilmektedir. Bireylerin sığınağı olan aile ocağı, medyanın saldırılarına karşı korunaksız hale geldiğinden emniyet, güven ve huzurun mekânı olma özelliğinden gün geçtikçe maalesef uzaklaşmaktadır.

İlgililer aile konusunda üzerine düşeni yapmalı, aile kurumunu dejenere eden yayınlara karşı yeni düzenlemelere gidilmelidir.

HÜDA PAR SOSYAL İŞLER BAŞKANLIĞI  

Sistem "AÇIK BETA" Modundadır.

FORM BİLGİLERİNİ DOLDURUNUZ.

YUKARI