Gündem Değerlendirmesi (23.01.2018)

Partimizin 23 Ocak 2018 tarihli gündem değerlendirmesi;

/ GÜNDEM DEĞERLENDİRMELERİ / Küçült | Büyüt

AFRİN OPERASYONU

20.01.2018 günü fiili olarak başlayan ve adına “Zeytin Dalı” denilen operasyonunun tüm bölgeyi etkileyecek ciddi komplikasyonlar doğurma potansiyeli olduğu görülüyor. Hassas bir süreci yaşıyoruz. Bu nedenle olası bütün sonuçlarının iyi değerlendirilmesi gerekir. Her şeyden önce sivil halkın zarar görmemesi için azami gayret sarf edilmelidir.

İdlib ve Afrin meseleleri, emperyalist batının bölgeyle ilgili emellerinin ve zalim bir rejimin kirli savaşının neticeleridir. Birini diğerine karşı pazarlık konusu veya alternatifi yapmak, sorunu çözmeyeceği gibi emperyalizmi orada kalıcı hale getirecektir. Bugün yaşananların, bölge ülkelerinin sorunu kendi aralarında çözmek yerine ABD ve Rusya gibi ülkeleri Suriye'ye davet etmelerinin ve uygulanan yanlış politikaların kaçınılmaz neticesi olduğunda şüphe yoktur.

Amerika ve Rusya’nın kendileri dışında hiç kimseye dost olmadığı aşikârdır. Devlet ve hükümet yetkililerinin ABD’yi müttefik olarak görmekten vazgeçmeleri gerekir. Buna bağlı olarak bağımsız bir ülkeye yakışmayan, başta İncirlik ve Malatya Erhaç olmak üzere, ülkedeki tüm ABD askeri üslerinin kapatılması zorunluluk haline gelmiştir. ABD'yi bir şekilde Suriye'ye davet edip yerleştiren ülkelerin, onun bütün bölge için büyük bir tehdit teşkil ettiğini görmüş olmalarını ümit ediyoruz.

Buna bağlı olarak; PYD'nin Amerika ile sınırsız bir işbirliğine girmesi, başta Kürtler olmak üzere bölgedeki tüm ülkeler ve milletler için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Önceleri rejim, daha sonra ABD adına hakimiyeti altına aldığı yerlerde ilk günden beri kendisi dışında hiç kimseye hayat hakkı tanımayan, farklı düşünen Kürtleri de katleden, örgütlenmelerine izin vermeyen ve bölgeden tamamen süren PYD, halkın değerlerine uzak fikriyatı ve dayatmacı üslubu ile Kürtleri temsil etmekten çok uzaktır. Hal ve hakikat böyle iken özellikle son zamanlarda tüm Kürtleri PKK/PYD ile aynı gören anlayışını besleyecek beyan ve uygulamaların ağır sonuçlar doğuracağı unutulmamalıdır. Yine bilinmelidir ki orada kalıcı olan, ne Amerika, ne Rusya, ne İran ne Esad rejimi ne de halkın değerlerine ve inancına savaş açmış PYD/YPG’dir. Orada devamlı kalacak olan, oranın asıl sahipleri olan yerli halktır.

OHAL UYGULAMASI

OHAL uygulaması 6. Kez uzatıldı.  Bu uygulama ilk getirildiği gün yetkililer üstüne basa basa; “Bu uygulama hiç bir surette halka dokunmayacak ve yaşantılarını etkilemeyecektir. FETO ile mücadelede devletin elini güçlendirmek amacıyla sadece devlet işleyişi için getirilmektedir” dediler.

Geçen süre içinde kanunla düzenlenmesi gereken pek çok mesele, KHK'larla düzenlendi. On binlerce insan, işinden uzaklaştırıldı. HÜDA PAR olarak bu süreçte ısrarla adalete bağlı kalınması gerektiğini söyledik.  Gelinen noktada OHAL uygulamalarının yönü devletten halka dönerek vatandaşa ciddi olarak dokunmaya başlamıştır.

Mor Beyin isimli program kullanılarak iradeleri dışında By-Lock’a yönlendirilen 11 bini aşkın vatandaşın mağdur edildikleri gibi birçok benzer vakaların olabileceği muhtemeldir. OHAL ile birlikte yeniden uygulanmaya başlanan güvenlik soruşturmaları ve benzer gerekçe ve usullerle yapılan mülakatlarda binlerce vatandaş FETÖ'nün oluşturduğu devlet hafızası esas alınarak mağdur edilmeye devam edilmektedir. 

Suiistimaller ve hak ihlalleri, OHAL'in uzamasının doğal sonuçlarındandır. Tarih boyunca hep böyle olmuştur. FETÖ kadrolarının büyük oranda tasfiye edildiği, yakalandığı ya da ülke dışına kaçtığı bu şartlarda daha fazla haksızlığa mahal vermemek ve hak ihlallerinin önüne geçmek amacıyla OHAL sona erdirilmeli, yapılan yanlışlıklar düzeltilmeli, mağduriyetler giderilmelidir.

TAŞERON İŞÇİLERİNE KADRO VERİLMESİ

Hükümet yetkilileri tarafından konu hakkında ilk açıklamalarda taşeron işçilerinin kadroya alınmasında hiç bir ön şartının olmayacağı, tüm kurumları kapsayacağı ve tamamen sınavsız olacağı vaat edildi. Ancak birçok kurumda çalışan taşeron işçileri kapsam dışında bırakıldı, kapsamda kalan kurumlardan da her meslek sınıfının kadroya dâhil olmayacağı anlaşıldı. Akabinde müracaat edenlerin çalıştıkları kurumdan hizmet sözleşmesinden kaynaklanan alacaklarından, varsa açtıkları davalardan ve icra takiplerinden feragat etmeleri şart olarak işçilerin önüne kondu.

Daha sonra işçilerin yazılı sınava tabi tutulacağı, sınavdan sonra mülakatın yapılacağı ve herkesin güvenlik soruşturmasından geçirileceği anlaşıldı. Yıllardan beri FETÖ kadrolarının oluşturduğu devlet hafızasına göre yapılacak güvenlik soruşturmaları ile önemli bir kısmı da bu soruşturmalar nedeniyle kadro dışı kalacaklardır.

Halen net bir prosedürün ortaya konulmamış olması, bu düzenlemenin seçim sathı mailine girilmiş olma gibi saiklerle çok aceleye getirildiğini ortaya koymaktadır. Mevcut haliyle birçok işçinin mağduriyetine neden olacağı görülerek bu düzenlemenin gözden geçirilmesi gerekir. HÜDAPAR olarak çağrımız; hiç bir kurum ve meslek sınıfını dışarıda bırakmayacak, bütün taşeron işçilerini kapsayacak bir düzenlemenin en kısa zamanda yapılması ve hiç bir işçinin mağdur edilmemesidir.

HÜDA PAR GENEL MERKEZİ

Sistem "AÇIK BETA" Modundadır.

FORM BİLGİLERİNİ DOLDURUNUZ.

YUKARI