Gündem Değerlendirmesi (23.08.2021)

Genel Merkezimizin 23 Ağustos 2021 tarihli gündem değerlendirmesi

/ GÜNDEM DEĞERLENDİRMELERİ / Küçült | Büyüt

28 Şubat Darbesinin Sonuçları İle de Yüzleşilmelidir

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 kişi için başlayan infaz süreciyle birlikte aralarında eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir ve eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan’ın da bulunduğu 13 kişi cezaevine gönderildi. Türkiye tarihinde kara bir leke olan 28 Şubat sürecinin uygulamalarının günümüzde tekrar sahnelenmesinin önüne geçmek için verilen hukuki mücadelenin kısmen de olsa neticeye ulaşması değerlidir. Ancak özel ve tüzel kişilerin bu süreçte uğradıkları mağduriyetler halen giderilmemiştir. İnancından, kılık kıyafetinden, İslami tesettürden dolayı mağdur edilenlerin, baskı görenlerin ve ayrımcılığa maruz kalanların mağduriyetleri devam etmektedir.

28 Şubat sürecinin tamamen bitirilebilmesi için darbe ürünü olan 1982 Anayasa’sının yerine tamamen yeni ve sivil bir anayasa yapılması, siyaset kurumunun ertelenemez bir görevidir. Hükümet, kısmi ve geçici iyileştirmelerden ziyade kapsamlı ve kalıcı bir düzenleme ile yaşanan tüm mağduriyetleri bir an önce gidermelidir. Aynı zamanda çok yönlü darbenin sadece askeri boyutu değil medya, ekonomi ve siyasi boyutu da açığa çıkarılarak siyaset ve toplum üzerinde baskı oluşturmaya çalışan unsurlar da yargılanmalıdır. Siyaset kurumunu ve toplumu kendi ideolojilerine göre dizayn etmeye çalışan karanlık odakların yeni bir darbe girişimine asla müsaade edilmemelidir.

 

Tarım Girdi Maliyetleri Düşürülmelidir

Bu sene kuraklık birçok bölgeyi ciddi bir şekilde etkiledi. Çiftçiler ve hayvancılık ile uğraşan üreticiler büyük mağduriyetler yaşadılar. Verimdeki kayıp bazı bölgelerde %50’nin üzerinde oldu. Yeni bir ekim sezonunun başında olduğumuz bu günlerde çiftçilerin ciddi bir desteğe ihtiyaçları vardır. Ekonomik kriz, kuraklık ve girdi maliyetlerindeki astronomik yükselişler, çiftçilerin baş edebileceklerinin çok üzerinde bir sorundur. Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), 2021 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,76, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 12,21, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 27,65 oranında arttı. Yıllık en fazla artış yüzde 52,86 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda meydana geldi.

Bu maliyetlerle çiftçilerin ayakta durması mümkün değildir. Gübre fiyatlarındaki bu artış, doğrudan gıda maddelerinde fiyat artışı anlamına geldiği için daha ciddi krizlerin bizi beklediği anlaşılmaktadır. Bunun önüne geçebilmek için sektöre destek anlamında ciddi bir müdahaleye ihtiyaç vardır. Çiftçi ve üreticilerimiz, sektörlerini terk edip başka iş alanlarına yönelmeden hükümet, doğrudan destek veya maliyetlerin düşürülmesi şeklinde etkin müdahalelerde bulunmalı ve sektörü ayağa kaldırmalıdır. Bu sene gıda sektörü için kritik bir yıldır. Stratejik alanlar olan tarım ve hayvancılık sektörleri ile ilgili gerekli adımlar mutlaka şimdiden atılmalıdır.

 

Seçim Kanunları ile SPK Adaletin İkamesinin Önündeki Engeldir

Türkiye’de Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunları, halen adaletin sağlanmasının önünde engel olarak durmaya devam etmektedir. “Temsilde Adalet” ilkesi, maalesef “Yönetimde İstikrar” sağlanması adına kurban edilmiştir. Son dönemlerde %10 olan seçim barajının %5’e çekilmesi, ittifaklar için %10 barajının korunması ve daraltılmış bölge seçim sistemine geçiş ile ilgili düzenlemelerde sona yaklaşıldığı belirtilmektedir. Yapılmaya çalışılan düzenleme de “Temsilde Adalet" sağlanmaktan uzaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte  %10 seçim barajı tamamen anlamsız kalmıştır. Uygulanmakta olan seçim barajından dolayı birçok parti meclise girememekte ve önemli bir halk kitlesi mecliste temsil edilme hakkından mahrum olmaktadır. Temsilde adalet ve çoğulculuğun sağlanabilmesi için seçim barajının tamamen kaldırılması gerekir.

Getirilmesi düşünülen karmaşık sistem ile var olan temsilde adalet sorunu daha da derinleşecektir. Aslolan; her partinin aldığı oylarla orantılı bir temsil gücüne kavuşturulmasıdır. Öte taraftan adil rekabet imkânlarının oluşturulması için seçime girme yeterliliğine sahip partilerin hazine yardımından faydalandırılması gerekir.

 

CHP Zihniyeti Değerlerimizi Tahrip Etmeye Devam Ediyor

Ülkemizde sapkınlığa destek veren yerel yönetimler ile siyasi partilerin olması, toplumu ifsad eden faaliyetlerin özgürlük ve yasal haklar kapsamında ele alınması, akla ziyan bir durumdur.  Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin giriş-çıkışlarına, mahalle ve otobüs duraklarına asılan afişler, CHP zihniyetinin cinsel sapıklığı meşrulaştırma kampanyasına verdiği desteği açıkça ortaya koymaktadır.

Batının sapkınlığı yayma lobilerinin Türkiye'deki şubelerinin icra ettiği bu faaliyetler, değerlerimizi hedef almakta, genç dimağları zehirlemekte, ahlaki değerlerimizde ağır tahribatlar oluşturarak geleceğimizi tehdit etmektedir.  Bu iğrençliklerin, temel kuruluş amaçları topluma hizmet götürmek olan belediyelerin eliyle yapılıyor olması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu sapkınlıklara verilen desteklerin fikir özgürlüğü kapsamında ve Anayasanın 26. maddesi uyarınca yapıldığının iddia edilmesi, mevzuatta ciddi boşlukların olduğunu da ortaya koymaktadır. Toplumun inanç ve değerlerinin sınırlarını belirlediği genel ahlakın korunması için ivedilikle hukuki ve idari bütün tedbirler alınmalıdır.

 

Lübnan’da Ekonomik Kriz Derinleşiyor!

Tarihinin en büyük ekonomik bunalımlarından birini yaşayan Lübnan’da enerji ve yakıt krizi nedeniyle yüzlerce hasta ölüm riskiyle karşı karşıyadır. Siyasi sistemin etnik ve dini/mezhebi kimlikler üzerinden şekillendiği Lübnan’da siyaset kurumundaki tıkanıklık, ekonomik istikrarsızlığın ana sebebidir. Temel ihtiyaçların dahi karşılanamadığı ülkede siyasi aktörlerin çözüm üretmek yerine, yaşanan sorunlardan birbirlerini sorumlu tutmaları krizi daha da derinleştirecektir.

Daha önce iç savaş felaketi yaşayan Lübnan’ın, çok kimlikli hassas bir toplumsal dengeye sahip olması kriz sürecinde endişeleri artırmaktadır. Yaşanan siyasi tıkanıklık, yolsuzluk ve derinleşen kriz yeni bir çatışma ihtimalini beraberinde getirmektedir. Mevcut kriz üzerinden ülkeyi istikrarsızlığa sürüklemek isteyen güçlere karşı siyasi otoritenin harekete geçmesi gerekir. Ülkedeki etkin siyasi ve toplumsal aktörler Lübnan halkının refahı için bir araya gelmeli, siyasi ve ekonomik reformu hedefleyen yeni bir süreç başlatılmalıdır. Öte taraftan enerji, akaryakıt ve ilaç krizinin çözümü için de bölge ülkeleriyle ivedilikle iş birliği yapılmalıdır.

 

Afganistan’da son bir hafta gelişen olaylar herkesin ders alacağı niteliktedir.

İşgal güçlerinin apar topar Afganistan topraklarından kaçarken sergilemiş oldukları tavır, nasıl barbar bir zihniyete sahip olduklarını göstermektedir. Kendileriyle iş birliği yapan ajanları ile diğer kademelerdeki çalışanlarını havaalanında umutsuz bir şekilde terk etmeleri ve köpeklerine gösterdikleri ihtimamı dahi onlara göstermemeleri ibret vericidir. Yurt dışına çıkabilmek için havalanan uçakların kanatlarına tutunan insanların düşme görüntüleri, ağır bir utanç tablosudur. 

Bütün emperyalist işgalcilerin İslam topraklarından bu şekilde kaçmalarını temenni ediyoruz. Afganistan’da kontrolü ele geçiren Taliban’ın, ülkede barış ve istikrarı sağlaması, geniş katılımlı adil bir yönetim kurmak suretiyle bu sonucu taçlandırması, bütün Müslümanların beklentisidir. Türkiye, İran ve Pakistan gibi komşu ülkeler de barış ve istikrarın sağlanması ve ülkenin yeniden imar edilebilmesi için desteklerini esirgememelidirler ki Afganistan, emperyalist batı ülkelerine muhtaç olmasın.

HÜDA PAR GENEL MERKEZİ

Sistem "AÇIK BETA" Modundadır.

FORM BİLGİLERİNİ DOLDURUNUZ.

YUKARI