İktisat İşleri Başkanlığımız Türkiye ve dünyadaki gıda israfını değerlendirdi

İktisat İşleri Başkanlığımız, Türkiye ve dünyadaki gıda israfına dair yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada gıda israfının ürkütücü boyutlara ulaştığına dikkat çekilerek, bu sorunun çözümüne odaklanması gerektiğine vurgu yapıldı.

/ BASIN AÇIKLAMALARI / Küçült | Büyüt

TÜRKİYE VE DÜNYADA İSRAF

Gıda üretimi, tedariki ve güvenliği kavramları, yaşadığımız pandemi süreciyle beraber daha fazla önem kazanmıştır. Bununla beraber gıda israfının vardığı boyutlar da bir başka tartışma konusu olmayı sürdürmektedir.  Dünya ülkeleri bir yandan artan nüfusa yetmesi için gıda üretiminin artırılması gereğini vurgularken, bu gerekçe ile doğa katliamlarına yönelip çevre ve kaynaklar tarumar edilirken; diğer yandan gıda israfı da ürkütücü boyutlara ulaşmıştır.

Her yıl 16 Ekim’de kutlanan “Dünya Gıda Günü” etkinliklerinin bu seneki toplantısına katılan Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’de yaşanan gıda israfına değinirken “Yılda 19 milyon ton gıda israf edildiğini, bunun üretilen gıdanın beşte birine tekabül ettiğini” belirtmiştir. Buna göre israf miktarı sadece yüzde 2 oranında azaltılabilirse bu, 360 bin ailenin bir yıllık geçim giderinin karşılanmasına eşdeğer bir miktara karşılık gelmektedir.

Gıda israfı, israf kalemlerinden sadece bir tanesini oluşturmaktadır. Gıdanın temel ihtiyaç olması gıda israfını daha önemli kılmaktadır. Kaldı ki gıda israfı sadece Türkiye’ye özgü değil, dünya genelinde devam edegelen önemli sorunlardan biridir. Dünyada yaklaşık 1 milyar insan açlık ve gıda krizi ile boğuşmaktadır. İstatistiklere göre dünya genelinde yıllık gıda israfı 1,3 milyar ton civarındadır. İsraf edilen gıdanın üçte biri ile açlık sınırının altındaki 1 milyar civarı insanın yıllık gıda ihtiyacı rahatlıkla temin edilebilecektir.

Ancak daha çok kazanmak adına teşvik edilen tüketimin çılgınlık düzeyine çıkarak israfın insanlar arasında kalıcı bir alışkanlık haline gelmesi gibi nedenler, israfı azaltmak yerine gün geçtikçe daha da artırmıştır. İsraf istatistiklerine göre en fazla gıda israfına zengin ülkelerde ve toplum içerisindeki zengin kesimde rastlanmaktadır. Bu da gelir adaletsizliğindeki devasa uçurumun israftaki rolünü ortaya koymaktadır.

Ekolojik dengeyi de bozan bu durum, dünyanın en önemli sorunu haline gelmiştir. Kapitalist sömürü çarkının insanlığı getirdiği son nokta budur. İnsanların bir kısmı israf içerisinde yaşarken diğer kısmı açlıktan kırılmaktadır. En kısa zamanda bu sorun, uluslararası kuruluşların gündemine girmeli ve insanlık, bu sorunun çözümüne odaklanmalıdır.

HÜDA PAR İKTİSAT İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Sistem "AÇIK BETA" Modundadır.

FORM BİLGİLERİNİ DOLDURUNUZ.

YUKARI