Gündem Değerlendirmesi (05.10.2020)

Genel Başkanımız Sayın İshak Sağlam’ın 5 Ekim 2020 tarihli gündem değerlendirmesi;

/ GÜNDEM DEĞERLENDİRMELERİ / Küçült | Büyüt

Genel Başkanımız Sayın İshak Sağlam, yaptığı haftalık iç ve dış gündem değerlendirmesinde; işkence ve keyfi muameleler, yeni ekonomi programı, ders kitaplarından Kürt isminin çıkarılması, ahlak dışı TV programları ve RTÜK’ün yapısı, 4/D kapsamındaki kadrolu işçilerin özlük hakları ile Mısır’da cunta yönetiminin zulümleri gibi gündemin öne çıkan başlıklarını masaya yatırdı.

İŞKENCE VE KEYFİ MUAMELELER SON BULMALIDIR

11 Eylül’de Van’ın Çatak ilçesinde Osman Şivan ve Servet Turgut adlı köylüler, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştı. 2 gün sonra Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde oldukları ortaya çıkmış, işkence gördükleri ve helikopterden atıldıkları iddia edilmişti. 20 gün yoğun bakımda kalan Servet Turgut maalesef hayatını kaybetti. Bu vahim iddialar hakkında etkin bir soruşturma yapılıp sonuçları kamuoyu ile paylaşılmalıdır. 90’lı yılların karanlık dönemlerini andıran hukuksuzlukların önlenmesi ve keyfi muamelelerin son bulması için yetkilileri ve özellikle Meclis İnsan Hakları Komisyonu’nu inisiyatif almaya davet ediyoruz.

22 Eylül 2020 tarihinde ise 14 Hizb-ut Tahrir mensubu, Antalya’da “Silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma” iddiasıyla gözaltına alındı. 8 günlük gözaltı sonrasında 11’i hakkında tutuklama kararı verilmiş, 2’si adli kontrol şartı, 1’i de savcının talebiyle serbest bırakıldı. Bir yargı zulmüne tabi tutulan Hizb-ut Tahrir mensupları, fikri ve siyasi bir yapı olduklarını, cebir ve şiddet yöntemini asla benimsemediklerini açıklamalarına ve bugüne kadar hiçbir şiddet eylemleri bulunmamasına rağmen, ısrarla terör örgütü mensubu olarak değerlendirilmeleri hukuki bir garabettir. Anayasa Mahkemesi daha önce terör örgütü kapsamında değerlendirilebilmeleri için delillerin yetersiz olduğunu belirterek yargılamalarda hak ihlali yapıldığına karar verdi. AYM’nin bu kararından sonra cezaevinde bulunan birçok Hizb-ut Tahrir mensubu serbest bırakılmış ve yeniden yargılamalar başlamıştı.

28 Şubat brifingli yargı ile FETÖ yargısının oluşturdukları mağduriyetler hala giderilmemişken, yeni mağduriyetlerin oluşturulması kabul edilemez. Suç ve suçlularla mücadele mutlaka hukuk çerçevesinde olmalıdır. Hukuk dışına çıkılmasına hiçbir gerekçe ile müsamaha gösterilmemelidir.

YENİ EKONOMİ PROGRAMI

Önümüzdeki üç yılın ekonomik yol haritası niteliğini taşıyan Yeni Ekonomi Programı (YEP), Hazine Bakanı tarafından paylaşıldı. Bir önceki hedeflerin tutturulamadığı ve revize edilen yeni hedeflerde ciddi düşüşlere gidildiği dikkatlerden kaçmadı. Önümüzdeki üç yıl için öngörülen hedefler ulaşılabilir hedefler olmakla birlikte, geçen üç yıllık başarısızlık göz önünde bulundurulduğunda piyasalara güven vermekten uzak kaldı. Öngörülen hedeflere varmak için çok daha iyi bir performans, irade ve inanç gerekmektedir. Başarısızlıklardan sadece dış güçleri sorumlu tutma kolaycılığından vazgeçilmelidir. Her türlü mesuliyetin ekonomi yönetiminde olduğu kabul edilmelidir.

Hem fertlere hem de şirketlere güven verilmelidir. Son yıllarda açıklanan paketlerin nerdeyse hiçbirinin hedefine varmamış olması, bu güveni ciddi anlamda zedelemiştir. Bu başarısızlığın hesabının verilmemiş olması, güvensizliği oluşturan önemli bir etkendir. Büyüme, üretim, istihdam, enflasyon, bütçe açığı ve cari açık gibi temel konularda önümüzdeki dönemde ancak istikrarlı bir program ve disiplinli bir uygulama ile sonuç alınabilir. Önceki dönemlerde başarısız olmanın nedenleri tespit edilmeli, yeni dönemde bunlardan dersler çıkarılarak özellikle üretim ve istihdam için ciddi tedbirler alınmalıdır.

DERS KİTAPLARINDAN KÜRT İSMİNİN ÇIKARILMASI

Kürt toplumunu yok sayma anlayışının Milli Eğitim müfredatına kadar yansımış olması, ülkede ciddi bir geriye dönüş yaşandığını göstermektedir. 9. sınıf tarih ders kitabının 2019 baskısında yer alan “Kürtler ve Kürtlerin İslamlaşması” ile ilgili bölümün 2020 baskısından çıkarılmış olması böyle bir anlayışın tezahürüdür. Benzer bir tahammülsüzlük Talim ve Terbiye Kurulunun beş yıl süreyle ders kitabı olarak okutulmasına karar verilen 10. sınıf tarih kitabında da yaşandı. Söz konusu kitabın 2020 yılı baskısının 167. sayfasında, "Osmanlı millet sistemi" başlığı altında Osmanlı toplum yapısı anlatılırken, önceki yıl kitapta yer alan “Kürt Milleti” ifadesinin çıkarıldığı, ülkede Türklerle beraber Rum, Ermeni, Bulgar, Slav ve Arapların yaşadığı ifade edilmektedir. Yine aynı sayfada; Osmanlı’da Müslüman cemaatini meydana getiren topluluklar sayılırken, önceki yıl kitapta yer alan Kürtlerin, buradan da çıkarıldığı görülmektedir.

Kürtlerin dil, kültür ve tarihlerini görmezden gelmek, Kürtlerle Türklerin ortak geleceğine yapılmış bir operasyondur. Bu operasyona karşı çıkmak herkesin vazifesidir. Bu alan ırkçı, ötekileştirici ve şovenist anlayışlara terk edilemeyecek tadar hassastır. Kürtlerin ders kitaplarından çıkarılması; Kürtleri tarihten silmeye yetmeyeceği gibi ilk Müslüman kavimlerden olma gerçeğini de değiştirmez. Yıllardır uygulanan ırkçı uygulamaların bu ülkeye kan ve gözyaşından başka bir şey vermediği gerçeği ortadayken, bir daha bu yaraya tuz ekmenin memlekete bir faydası dokunmayacaktır. Yeniden Kürtlerin dil, kültür ve medeniyetlerine yönelik yok sayma politikalarına dönülmemelidir. Bu gelişmeler Kürtlere karşı bir dönem terk edilmiş olan red ve inkar politikalarının yeniden geri dönüşü değilse sorumlularından hesap sorulmalı ve acilen bir açıklama yapılmalıdır.

AHLAK DIŞI TV PROGRAMLARI VE RTÜK’ÜN YAPISI

Günümüz medyası toplumun ahlaki değerlerini hiçe sayarak gayrimeşru ilişkileri sosyal medya ve TV kanalları aracılığı ile sıradanlaştırmaktadır. Reyting uğruna sorumsuzca servis edilen bu yayınlar sonucu toplumumuz şiddete, sapkınlığa ve ahlaksızlığa sürüklenmektedir. Türkiye, en çok TV izlenen ülkeler arasındadır. Toplumumuzun TV’ye olan bu bağımlılığı, acıdır ki art niyetli toplum mühendislerince suiistimal edilerek değerlerimizi bitiren bir silaha dönüştürülmüştür. Eğitici, geliştirici programlar yerine toplumda şiddete, sapkınlığa, ahlaksızlığa sebep olan programların reytingleri artırılmaktadır. Üzücü olan; her geçen gün değerlerimize daha fazla zarar verdikleri görüldüğü halde küçük hesaplar nedeniyle bunlara göz yumulmasıdır.

Gayrı meşru ilişkiyi övücü yayın yapan bir TV kanalına RTÜK’ün gülünç bir para cezası vermesi, bu programların her geçen gün daha da artmasının ve daha da pervasızlaşmasının nedenini de izah etmektedir. RTÜK, caydırıcı olmaktan öte teşvik edici bir işlev görmektedir. İvedi bir şekilde yönetimi lağvedilmeli ve yapısı değiştirilmelidir. Toplumsal değerler ile genel ahlakın korunması için çok ağır müeyyideler getirilmelidir. Diyanetin de RTÜK’e üye vermesi sağlanmalı ve RTÜK bünyesinde bir de ahlak kurulu oluşturulmalıdır.

4/D KAPSAMINDAKİ KADROLU İŞÇİLERİN ÖZLÜK HAKLARI DÜZELTİLMELİ

24 Aralık 2017'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile taşeron işçiler 2 Nisan 2018 tarihi itibarıyla 4/D kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçirildi. Yaklaşık 1 Milyon vatandaşımızı ilgilendiren bu düzenleme, olumlu bir adım olmakla birlikte halen ciddi eksiklikleri bulunmaktadır. Taşeron şirketlerden kamuya geçen çalışanlar 2018 öncesinde, özellikli birimlerde yüzdelik dilim olarak %10, %20, hatta %70 oranına kadar ek ödeme alabiliyorken 4 Nisan 2018 itibariyle bu hakları ellerinden alınarak asgari ücrete mahkûm edildiler. Maaşlarına sadece altı ayda bir yapılan %4 oranındaki zamlarla işçiler yüksek enflasyona ezdirilerek yoksullaştırıldı.

Enflasyon ve hayat pahalılığının oluşturduğu yoksullaşma, çalışanlar arasında ciddi gelir farklarının olması, salgın sürecine rağmen kadroya alınan işçilerin birçok haktan yararlanamaması; kadroya alınan işçilerin durumunu gözden geçirmeyi zorunlu kılmaktadır. Çalışanların alın terlerinin karşılığını alabilmeleri, iş barışının sağlanması ve onurlu bir hayat idame ettirebilmeleri için 31 Ekim 2020 sonrasında yapılacak yeni toplu sözleşme büyük önem arz etmektedir. Hükümet, çalışanların beklentilerini dikkate almalıdır. Bu kapsamda; maaşlarda gerekli iyileştirmeler yapılmalıdır. Sağlık çalışanları ile aynı ortamda, aynı salgın riskine maruz kaldığı halde, aynı ek ödemeyi alamayan işçilere ek ödeme hakkı tanınmalıdır. Tediye, Bayram ikramiyeleri, gece farkları vb. sosyal hakları yasal güvence altına alınarak tayin ve atama hakları ilave edilmelidir.

MISIR’DA CUNTA YÖNETİMİNİN ZULÜMLERİ DEVAM EDİYOR

Mısır mahkemelerince idam kararı verilen 13 kişi daha idam edildi. Zalim Sisi yönetimi; delilsiz suçlamalarla tutukladıkları darbe karşıtlarını sözde yargı kararlarıyla katletmektedir. Darbeci yönetimin güdümündeki kukla yargının bu gayrı hukuki kararını şiddetle kınıyoruz. İdam cezalarının yanı sıra cezaevlerinde gayrı insani şartlarda tutulan, işkence ve kötü muameleye maruz kalan 100 binden fazla tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır. Batılı güçlerin ve bazı bölge devletlerinin kukla yönetimleri tarafından finanse edilen yedi yıllık darbeci yönetim Mısır’ı ekonomik batağa sürüklemiş, hak ve özgürlükleri de ayaklar altına almıştır. Müslüman kamuoyu darbeci yönetimin gerçekleştirdiği hak ihlallerine en yüksek perdeden tepki göstermelidir. Aksi takdirde sırada bekleyen bu gayrı hukuki idam cezaları da infaz edilecek, katledilmeyenler ise cezaevlerinde kötü muamele sebebiyle yaşamını yitirecektir.

İSHAK SAĞLAM | HÜDA PAR GENEL BAŞKANI

Sistem "AÇIK BETA" Modundadır.

FORM BİLGİLERİNİ DOLDURUNUZ.

YUKARI