Partimizden Dicle Üniversitesinin Kürtçe tez yasağına sert tepki

Dicle Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Kürtçe tez yazımının yasaklamasına sert tepki gösteren Parti Sözcümüz Şehzade Demir, Kürtçe tez yazımına konulan haksız yasağın bir an önce kaldırılması çağrısında bulundu.

/ BASIN AÇIKLAMALARI / Küçült | Büyüt

Genel Sekreterimiz ve Parti Sözcümüz Sayın Şehzade Demir, Dicle Üniversitesi’nin Kürt Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Kürtçe tez yazımının yasaklanmasaına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İngilizceyi, Arapçayı, Fransızcayı makul görüp Kürtçeye yasak getirmenin, inkâr ve asimilasyonun, ötekileştirmenin beslediği hastalıklı bir yaklaşım olduğunun altını çizen Demir, yasakçı zihniyetin bu güne kadar memlekete kaostan başka bir şey kazandırmadığından ders çıkarılması gerektiğini söyledi.

Dicle Üniversitesinde Kürtçe Tez Yasağı

Dicle Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Kürtçe tez yazımının yasaklandığına dair yayılan haberler üzerine üniversite yönetimi yaptığı açıklamada Kürt Dili ve Kültürü programının eğitim dilinin,  bölümün açıldığı 2012 yılından beri Türkçe olduğu ifade edilerek İngiliz Dili, Arap Dili, Fars Dili gibi filoloji bölümlerinin tamamında da öğretim dilinin Türkçe olduğu ifade edilmiştir.

Oysa 2015 yılında çıkarılan yönetmeliğin ‘Amaç ve Kapsam’ bölümünün 20. Maddesinin 7. Bendinde “Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğretim gören öğrenciler tezlerini Türkçe savunmak zorundadır. İsteyen öğrenci tezini Türkçenin yanı sıra diğer dillerde de yazabilir.” Şeklinde bir düzenlemeye yer vererek Kürt Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalının tezlerinin Kürtçe yazılabileceğini hüküm altına almıştır. Buna rağmen Dicle Üniversitesi diğer filoloji bölümlerinde farklı dillerde tez yazılmasına izin verirken Kürtçe tez yazılmasını yasaklamıştır. Artuklu ve Bingöl gibi “Yaşayan Diller” enstitülerinin bulunduğu diğer üniversitelerde de Kürtçenin Kurmanci ile Zazaki/Dımılki lehçelerinde ve diğer dillerde tezler yazılabilmektedir.

İlim ve medeniyet beşiği olması gereken üniversitelerde dile yönelik bu yasakçı tutum, bu ülkenin var olan özgün dinamiklerini okuyamamaktır. Bilimsellik, hakkaniyet ve realitelerden uzak bu anlayış, gerçeklerle yüzleşmekten kaçınmak, insani bir perspektif ortaya koyamamaktır. İngilizceyi, Arapçayı, Fransızcayı makul görüp Kürtçeye yasak getirmek, inkâr ve asimilasyonun, ötekileştirmenin beslediği hastalıklı bir yaklaşımdır.

Ne acı bir durum ki; ilk günden beri bize karşı emperyalist emellerle ve farklı hesaplarla yaklaşan yabancı ülkelerin dil ve kültürleri okullarımızda ders olarak okutulup teşvik edilirken ülke nüfusunun önemli bir kısmını teşkil eden Kürtlerin diline yasak konulmaktadır. Oysa Kürtçe ülkenin asli unsurlarından olan Kürtlerin anadilidir. Yabancı dil statüsünde değerlendirilmesi dahi büyük bir zulümdür. Devletin sorumluluğu; kendi vatandaşlarına ait bu dili her yönüyle zenginleştirmek ve eğitim dili haline getirmektir. Üniversitelerin bünyesinde açılan Kürdoloji bölümleri önemli bir gelişme olmasının yanı sıra çok yetersiz bir çalışmadır. Bu bölümlerin daha da zenginleştirilip geliştirilmesi insanlarda aidiyet oluşturacak, adalet ve kardeşliği pekiştirecektir.

Bu nedenle bu çalışmalar memleketin zararına değil, faydasına olacaktır. Dicle Üniversitesi, Kürtçe tez yazımına koyduğu haksız yasağı bir an önce kaldırmalı, hatta Kürt Dili ve Edebiyatı derslerinin tezlerinin Kürtçe yazılmasını teşvik etmelidir. Yasakçı zihniyetin bu güne kadar memlekete kaostan başka bir şey kazandırmadığından ders çıkarılmalıdır.

HÜDA PAR GENEL MERKEZİ

Sistem "AÇIK BETA" Modundadır.

FORM BİLGİLERİNİ DOLDURUNUZ.

YUKARI