Gündem Değerlendirmesi (13.07.2020)

Genel Başkanımız Sayın İshak Sağlam’ın 13 Temmuz 2020 tarihli gündem değerlendirmesi;

/ GÜNDEM DEĞERLENDİRMELERİ / Küçült | Büyüt

Genel Başkanımız Sayın İshak Sağlam, yaptığı haftalık gündem değerlendirmesinde; Sakarya’daki patlamalar ve iş güvenliği, İstanbul Sözleşmesi, ekonomi yönetiminin borçlanma sevdası, salgın hastalık ile mücadele süreci, Dünya Müslüman Alimler Birliği’nin Filistin'e sahip çıkma çağrısı gibi gündemin öne çıkan başlıklarını masaya yatırdı.

SAKARYA’DAKİ PATLAMALAR VE İŞ GÜVENLİĞİ

Sakarya’daki havai fişek fabrikasında yaşanan iki ayrı patlamada 10 vatandaşımız hayatını kaybetti, onlarcası yaralandı. SGK verilerine göre 2017 yılında en az 1633 işçi hayatını kaybetmiştir. Bu rakamlara sigortalı olmayan işçiler dahil değildir. Türkiye’de meydana gelen iş kazalarının istatistiği Avrupa ve dünya ülkeleriyle kıyaslandığında hiç de iyi bir noktada olduğumuz söylenemez. Patlamaların yaşandığı fabrikada 2009-2020 yılları arasında 7 defa patlama ve yangınların gerçekleşmiş olması düşündürücüdür. Halen yürürlükte bulunan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu iş sağlığı ve güvenliğini belli bir standarda ulaştırmak amacıyla 2012 yılında yasalaştı. Ancak yaşanan kazalar ile acı kayıplar bu yasanın hakkıyla uygulanmadığını, tedbir ve denetimlerin kağıt üzerinde kaldığını göstermektedir. İş güvenliği hakkındaki tedbir ve eğitimler, talimatların altına imza attırmakla sınırlı mefhumlar haline gelmiştir.

Devletin sorumluluğu yasal düzenleme yapmakla sınırlı değildir; yasanın uygulanmasını denetlemeyi ve aksaklıkları düzeltmeyi de kapsamaktadır. İş güvenliği denetçileri patron, müdür veya amirlerden bağımsız olarak çalışmalıdır.  Ülkenin tamamında küçük işyerlerinden en büyük holdinglere kadar, bağımsız, şeffaf ve süreklilik arz edecek, yaşam hakkını koruma altına alacak bir denetim mekanizması kurulmalıdır.  Bunun için de işin ehli, alanında yetkin ve donanımlı yeteri kadar uzman istihdam edilmelidir

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE ATILAN İMZA GERİ ÇEKİLMELİDİR

İstanbul Sözleşmesinin yürürlüğe girmesi ile birlikte kadın, erkek ve çocuklar arasında hayatı paylaşmak ve geleceği inşa etmek üzere fıtrata uygun kurulan denge yıktırılmış, aile mahremiyetinin içine polis, savcı ve hâkimler dâhil edilmiştir. Bu durum evliliği itici hale getirmiş, ünsiyet ve sadakatin yerini resmi zorunluluklar almıştır. ETCEP projesi hala devam ettirilmektedir. Kadına yönelik şiddeti önlemek gerekçesiyle imzalanan sözleşmenin kabul edildiği tarihten bu yana şiddeti önlemeye yönelik sağlıklı bir adım atılmamıştır. Bu alan neredeyse tamamen feministlere bırakılmış, kadınlar daha fazla yalnızlaştırılmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan‘ın bu sözleşmenin nas olmadığına dair sözleri ve Numan Kurtulmuş ‘un “usulünce çıkılabilir” ifadesi sözleşmenin feshedilmesi yönünde ciddi bir toplumsal beklenti oluşturmuştur.

Sapkın anlayışları yasal zemine oturtan ve her türlü cinsel sapkınlığı koruma altına alan bu sözleşmenin, Cumhurbaşkanının ve diğer yetkililerin sözlerine rağmen hala bazı AK Partili kadın milletvekilleri tarafından hararetle savunulması, iktidar partisinin kafa karışıklığını ortaya koyması açısından dikkat çekicidir. Bu konu daha fazla siyasete malzeme yapılmamalı ve suiistimal edilmesine müsaade edilmemelidir.  Kadına karşı şiddeti önleme gibi makul ve meşru bir gerekçeye dayandırılan Sözleşme, bizatihi kadına karşı şiddet ve cinayetlere gerekçe oluşturmanın yanında genel ahlak ve değerleri yok eden bir zemin oluşturmuştur. Zaten sözleşmenin asıl amacı da budur. Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli ve atılan imza geri çekilmelidir.

EKONOMİ YÖNETİMİNİN BORÇLANMA SEVDASI

Dış borçlar Türkiye’nin ekonomisini ciddi anlamda olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Küresel kapitalist paradigmanın hüküm sürdüğü günümüzde gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye’nin temel sorunlarından biri dış borç sorunudur. Devletin borçlanma nedeni olarak katma değeri yüksek yatırım, üretim ve istihdam için kaynak temini olarak izah edilmektedir. Ancak bu krediler amacı dışında, daha çok tüketim amaçlı kullanılmıştır. Bunun yanında “ödemeler dengesi açığı-bütçe açıkları” ve eski faizli borçları finanse etmek için kullanılmıştır. Yani borç ödemek için borç alınmaktadır. 

Bu nedenle ekonomi rahatlamamış, bireylerin, şirketlerin ve devletin borcu katlanarak büyümüştür. Açıklanan istatistiksel veriler Türkiye ekonomisinin ağır bir kriz içinde olduğunu göstermektedir. Eylül 2019 itibariyle toplam hane halkı borcu; 621 milyar TL'ye ulaşmış, bunun yüzde 90'ını (558 milyar TL) sadece bankalara olan borçlar oluşturmaktadır. 2020 yılının ilk çeyreğine dair açıklanan verilere göre Türkiye’nin Brüt Dış Borç Stoku 431 milyar $ ile GSYH'nın %56,9’una ulaşmıştır. Bunun 253,5 milyar doları özel sektörün borcudur. TCMB’nin döviz rezervi ise yaklaşık 53 milyar $ ile son 10 yılın en düşük seviyesindedir. Türkiye’yi ekonomik ve politik olarak bağımlı hale getirerek henüz doğmamış çocukları dahi borçlu kılan aşırı borçlanmadan vazgeçilmeli, ülkenin kendi potansiyeli devreye sokulmalıdır. Finans kurumlarındaki aşırı kâr güdüsü minimize edilerek reel sektör üretken hale getirilmelidir.

SALGIN HASTALIK İLE MÜCADELE SÜRECİ

Pandemik hastalık ile mücadele süreci çatışma ve az gelirli bölgeler başta olmak üzere tüm dünyayı olumsuz etkilemiştir. İngiltere merkezli yardım kuruluşu Oxfam’ın hazırladığı raporda hastalık ile mücadele döneminde alınan tedbirlerin, hastalıktan daha fazla insan öldürebileceği ifade edildi. Ekonomik olarak sömürüldükleri için desteğe muhtaç hale gelen ülkelere kısıtlamalar nedeniyle yeterli yardım ulaştırılmamakta, ekinler toplanamamakta ve açlık sınırına itilenlerin oranı yükselmektedir. Kuruluş, bu yılın sonunda günde 12 bin kişinin açlıktan ölebileceği uyarısında bulunmaktadır. Buna karşı ekonomik ve insani yardıma muhtaç bölgeler için ivedilikle bir fon oluşturulması, tedbirlerin insani yardımları kısıtlamayacak bir düzeye çekilerek gıdaya erişimin kolaylaştırılması sağlanmalıdır.

FİLİSTİN’E SESSİZ KALMAK İHANET İLE EŞDEĞERDİR

Geçen hafta İslam ümmetinin seçkin âlimlerinin de temsil edildiği Dünya Müslüman Âlimler Birliği, Filistin için dünya kamuoyuna ve ümmete tarihi bir çağrıda bulundu. İşgal rejiminin Batı Şeria'daki ilhak planlarına sessiz kalınmasının "ihanet" olarak ifade edildiği çağrıda;  işgal rejiminin bu yeni istilasının uygulamaya geçmesi durumunda dünya genelinde Birleşmiş Milletler gibi kurumlara saygı kalmayacağı ifade edildi.  BM kurumlarından ve hukuk örgütlerinden de "tüm uluslararası değerlere ve yasalara yönelik bu açık ihlal karşısında gerçek bir tavır" çağrısında bulunuldu.

Müslüman âlimler, İslam alemine de seslenerek; uluslararası yasaları tanımayan, mücadeleden başka bir dilden anlamayan işgal rejimi ile yapılan tüm anlaşmaların feshini içeren gerçek bir tutum sergilenmesini istedi. Siyonist rejim ile normalleşmenin ve işgal altındaki Filistin topraklarının bir karışından dahi vazgeçilmesinin, Müslüman nesillerin hakları karşısında işlenen bir suç olduğu hatırlatıldı. Ümmet bu işgal ve talana daha fazla seyirci kalmamalıdır. İslam âlimlerinin çağrısının muhatabı dünyadaki bütün Müslümanlar ve insanlıktır. Ümmet bu çağrının gereğini yerine getirmeli ve Filistin için harekete geçmelidir.

İSHAK SAĞLAM | HÜDA PAR GENEL BAŞKANI

Sistem "AÇIK BETA" Modundadır.

FORM BİLGİLERİNİ DOLDURUNUZ.

YUKARI