Eğitim İşleri Başkanlığımız: Ders Kitaplarında Ahlaksızlık Özendiriliyor

Ders kitaplarında ahlaksızlığın özendirildiğine dikkat çeken Eğitim İşleri Başkanlığımız, ders kitaplarındaki cinsiyetsizleştirme projesine tepki gösterdi.

/ BASIN AÇIKLAMALARI / Küçült | Büyüt

Eğitim İşleri Başkanlığımız, ders kitaplarındaki cinsiyetsizleştirme projesine tepki gösterdi.

Toplumlar geleceğini eğitimle şekillendirir. Dünyada söz sahibi olmak isteyen toplumlar bütçelerinden en büyük payı eğitime ayırırlar. Hedefledikleri insan modelini eğitim üzerinden gerçekleştirir, sahip oldukları kültürü eğitim yoluyla yeni nesillere aktarırlar. Batılılaşma süreciyle birlikte bizi değerlerimizden uzaklaştırma üzerine inşa edilen eğitim sistemi, nesillerimizi kendi kültürüne yabancı hale getirdi.

2. Dünya Savaşı sonrasında özellikle ABD ve Türkiye arasında oluşturulan ‘Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu’ başta olmak üzere oluşturulan tüm kurumlar, ‘kültürel işbirliği’ adı altında verdikleri burs, kredi, fon vb. yardımlarla oluşturdukları projeler üzerinden toplumu kültürel değerlerinden koparıp, kendi değerlerine yabancı hale getirmeyi hedeflemişlerdir. Bugün de bu kurumlar, AB üzerinden faaliyetlerine devam etmektedirler. İstanbul Sözleşmesi bünyesinde başlatılan ETCEP projesi de bu amaca matuftur. ‘Toplumsal cinsiyet eşitliği’ adı altında nesli cinsiyetsizleştirme projesi devam etmektedir. Okullarda okutulan ders kitaplarında bu iğrenç projeleri özendirici metinler halen mevcuttur.

9. sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları ders kitabında ‘Toplumsal Cinsiyet eşitliği’ saçmalığı anlatılırken; ‘Kadın doğulmaz kadın olunur’, ‘Genç bir erkekle kadın birlikte yaşadıklarında… ’ibareleri kullanılmaktadır. Ayrıca konuyla ilgili değerlendirme sorularında, ‘Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama konusunda yeterince duyarlı olduğunuzu, üzerinize düşen görevleri yerine getirdiğinizi düşünüyor muşunuz?’ şeklinde özendirici ifadelerle cinsiyet eşitliği saçmalığının öğrencilere benimsetilmeye çalışılması işin vahametini bir kez daha ortaya koymaktadır.

Halkın ve duyarlı STK’ların itirazlarına rağmen MEB’in ifsat projelerini uygulamaya devam etmesi endişe vericidir. İstanbul sözleşmesinin şemsiyesi altında okullarda ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin ısrarla işlenmesinin amacı, Batı’nın manevi yönden çöküşüne neden olan ‘ailesiz toplum’ modelinin ülkemizde de hayata geçirilmek istenmesidir. Toplumun çöküşüne ve ifsadına neden olan bu projeler derhal durdurulmalı, bu konu ile ilgili bütün görseller ile metinler ders kitaplarından çıkarılmalıdır. Aksi takdirde değerlerini, ahlakını ve hatta insanlığını kaybetmiş nesillerle karşı karşıya kalacağız. Açıktır ki geleceğimiz heba edilmek istenmektedir. Bunun Müslüman idarecilerin eliyle yapılıyor olması tehlikenin boyutunu büyütmektedir. Hükümeti bu konuda duyarlı olmaya, aile kurumu ve ahlaklı toplum konusunda duyarlı olan tüm kişi ve kurumları harekete geçmeye davet ediyoruz.

Netice itibariyle, HÜDA PAR olarak neslimizi ve toplumumuzun geleceğini ifsada götürecek, fıtrata aykırı her türlü proje ve çalışmaya karşı bütün gücümüzle mücadele edeceğimizi ifade etmek isteriz.

HÜDA PAR EĞİTİM İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Sistem "AÇIK BETA" Modundadır.

FORM BİLGİLERİNİ DOLDURUNUZ.

YUKARI