Sağlık Çalışanlarının Durumları İyileştirilmelidir

Sosyal İşler Başkanlığımız, sağlık çalışanlarının durumlarının iyileştirilmesi için çağrıda ve önerilerde bulundu.

/ BASIN AÇIKLAMALARI / Küçült | Büyüt

Pandemi,  epidemi, deprem, sel ve benzeri afet durumlarında sosyal devlet sorumluluğunun temerküz ettiği alanların başında sağlık hizmetleri gelmektedir. 

Bugün karşı karşıya kaldığımız Koronavirüs pandemi durumuna karşı, yüksek risk durumuna rağmen tüm sağlık çalışanlarımız büyük bir özveri ile görevlerinin başındadırlar. Bu nedenle sektörün bütün kademelerinde aktif olarak görev alan bütün sağlık çalışanlarımıza ve görevlilerimize şükranlarımızı iletiyoruz. 

Sağlık hizmetleri eşref-i mahlukat olan insan için yapılan bir hizmettir. Bu hizmeti yürüten görevlilerin çalışma şartları ve özlük haklarının, üretilen sağlık hizmetine paralel olarak iyileşme sağlamadığı, aksine giderek kötüleştiği görülmektedir.

Her ortam ve koşullarda görevlerinin başında olan sağlık çalışanlarımıza gösterdikleri fedakarlıklarının karşılığı olarak aşağıdaki adımlar atılmalıdır:

-Koronavirüs pandemisi nedeniyle elektif işlemler durduruldu, poliklinik hizmetler asgariye indirildi, mesai dışı poliklinikleri kapatıldı, dolayısıyla çalışanların döner sermaye alabilmeleri için gerekli olan performans puanını yapma şansı kalmadı. Bu nedenle bu dönem için özel bir uygulamaya gidilerek sağlık çalışanlarının mağduriyeti giderilmelidir. 

- Tüm Türkiye'de vakalara müdahale eden sağlık çalışanlarına, tulum, koruyucu gözlük, n95 veya n99 gibi koruyucu ekipmanlar eksiksiz bir şekilde tedarik edilmeli ve çalışanların güvenli bir ortamda çalışmalana özen gösterilmelidir. 

- Döner sermaye sistemi sağlık hizmetlerini sunan tüm çalışanları kapsayacak şekilde daha adil bir hale getirilmelidir. 

-Sağlık çalışanlarının aldıkları sabit ek ödeme miktarı %50 oranında artırılmalıdır.

-Yardımcı sağlık personelinin sabit ek ödeme ücreti maaş ile beraber genel bütçeden verilmeli ve emekliliğe yansıtılmalıdır. 

-Ek ödemeler herhangi bir katkı veya gelire bağlanmaksızın direk unvan katsayısına bağlanmalıdır. 

- Tüm birimlerdeki nöbet ücretleri %50 oranında artırılmalıdır. 

-Çalışanlar arasındaki 4-a, 4-b, 3+1 gibi kadro farkları kaldırılmak suretiyle çalışma ortamlarında iş barışı sağlanmalıdır.   

- Özel sektörde çalışan sağlık çalışanlarının da özlük hakları korunmalı, işverenin inisiyatifine terk edilmemelidirler. 

- Uzmanlık eğitimi gören hekimlerin çalışma şartları düzenlenerek yasal güvence altına alınmalı ve ek ödeme  katsayıları en az %50 artırılmalıdır.

- Önceki dönemlerde farklı bakanlıklarda olduğu gibi sağlık alanında çalışan yardımcı hizmetler sınıfındaki tüm personeller yaptıkları görevlere uygun memur kadrolarına sınavsız olarak atanmalıdırlar.

HÜDA PAR SOSYAL IŞLER BAŞKANLIĞI

Sistem "AÇIK BETA" Modundadır.

FORM BİLGİLERİNİ DOLDURUNUZ.

YUKARI