Batman Merkez İlçe Başkanımız Durmaz, engellilerin yaşadığı sorunları kamuoyuyla paylaştı

"Engellilere Yönelik Farkındalık Oluşturma Projesi"ni kamuoyuyla paylaşan Batman Merkez İlçe Başkanımız Sayın Muhammed Şerif Durmaz, yetkililere çağrıda bulundu.

/ BASIN AÇIKLAMALARI / Küçült | Büyüt

Batman Merkez İlçe Başkanımız M. Şerif Durmaz, "Engellilere Yönelik Farkındalık Oluşturma Projesi" kapsamında ziyaret ettikleri rehabilitasyon merkezleri ve engelli derneklerinde tespit ettikleri sorun ve sıkıntıları düzenlediği basın açıklamasıyla kamuoyuyla paylaştı.

Özel gereksinime ihtiyaç duyan engelli bireyler açısından hem ailede hem de toplum arasında bir farkındalık oluşturma, empati duygusunu geliştirme ve bir bilinç oluşturma adına bir ziyaret programı başlattıklarını anımsatan Durmaz, bu kapsamda 7 rehabilitasyon merkezi, 4 engelli derneği ve Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nü ziyaret ettiklerini kaydetti.

Yetkililerin otizme yönelik aileleri bilinçlendirmesi gerektiğini ifade eden Durmaz, "Otizm erken çocukluk çağlarında belirtilerin gözlendiği önemli bir nöro-gelişimsel bozukluktur. Otizm şüphesi, çocuğun konuşmasının gecikmesi veya etrafa ilgisiz, tepkisiz olması ile ortaya çıkmaktadır. Böyle bir durumla karşılaşan aileler, geciktirmeden çocuklarını Çocuk Psikayatri doktoruna götürmelidir. Tedavi sürecinde en önemli görev aileye düşmektedir. Bu konuda ilgili kurumlar, belirli dönemlerde aileleri bilinçlendirme çalışmaları yapmalıdır." dedi.

"Engelli rampası yapılmalı, istihdam alanları açılmalı"

Bedensel engellilerin erişilebilirlik sorunu olduğunu vurgulayan Durmaz, "Resmi ve özel iş yerleri ile yeni yapılan binalarda, kaldırımlarda ve toplu taşıma araçlarında engelli rampası yapılmalıdır. İlimizde engelli vatandaşlarımızın tekerlekli sandalyelerinin tamir edileceği bir atölyenin açılması gerekmektedir. Bedensel engel, çalışmaya engel değildir. Bedensel engelliler için istihdam alanlarının oluşturulması gerekmektedir." diye konuştu.

"Işık ve duraklarda sesli uyarı sistemleri yapılmalı"

Görme engellilerin en önemli ihtiyaçlarının başında ilde çok az yerde olan sesli uyarı sistemi geldiğine işaret eden Durmaz, şunları söyledi:

Görme engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik hususundaki sorunlarını ortadan kaldıracak ışık ve duraklarda sesli uyarı sistemlerinin yapılması gerekmektedir. Özel ve kamu binalarında asansör ve merdiven korkuluklarına görme engelliler için gerekli düzenlemelerin yapılması ve görme engellilerin toplumsal hayata katılımları için Görme Engelli Alfabesi ile hazırlanmış kitapların yaygınlaştırılması gerekmektedir.

"Engellilere yönelik ilkokul, ortaokul ve lise açılmalıdır"

İlde işitme engelliler için okulların olmadığının altını çizen Durmaz, "Bu yüzden işitme engellilere yönelik ilkokul, ortaokul ve lise açılması gerekir. Özel eğitim uygulama okulu ve özel eğitim sınıf sayısı artırılmalıdır. Merkezi sınavlarda ya da işe alım sınavlarında, diğer engellilerden ayrı olarak, işitme engellilere has sınavların yapılması gerekir. Kamu kurumlarında, işaret dilini bilen personellerin olması gerekmektedir. Bazı kurumlarda işaret dilini bilen personel vardır ancak kurumların çoğunda uzman personel yoktur." ifadelerini kullandı.

"Empati duygusu geliştirilmeli"

Toplumda zihinsel engellilere yönelik bir duyarlılığın artırılması gerektiğini dile getiren Durmaz, "Zihinsel engellilik, gelişimsel dönemde ortaya çıkan, uyumsal davranışlarda görülen yetersizliğe ilaveten genel zekâ fonksiyonları açısından normalin altında olma durumudur. Zihinsel engellilik çocukluk döneminde başlayan işlevlerdeki belirli bir durumu tanımlamaktadır. Toplum olarak, zihinsel engellilere karşı duyarlılığın artırılması, empati duygusunun geliştirilmesi gerekir." şeklinde konuştu.

"Çocukla beraber ailenin de eğitim alması gerekir"

Öğrenme güçlüğünün bir zekâ sorunu, hastalık değil, farklılık olduğunu söyleyen Durmaz, şunları kaydetti:

Çocukla beraber ailenin de eğitim alması gerekmektedir. Psiko-eğitimle tedavi desteklenmelidir. Öğretmen, aile ile işbirliği yapmalıdır. Okulun programının takip edilmesi ve bu noktada çocuğa uygun çalışma planının yapılması gerekmektedir. Çocuğunda, öğrenme güçlüğü olduğunu fark eden ailenin ilk işi, çocuğu olduğu gibi kabul edip çocuğuyla beraber eğitim almak olmalıdır.

"Rehabilitasyon merkezlerine yardımcı olunmalı"

Engelli bireylerin hayatlarını daha rahat sürdürebilmeleri için desteğe ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Durmaz, "Rehabilitasyon merkezleri, eğitim ve öğrenme konusunda bu kardeşlerimize yardımcı olmayla ilgili önemli bir görev yüklenmişlerdir. Rehabilitasyon merkezlerinin resmi işlemleri konusunda, ilgili kurumlar zorluklar çıkarmamalı, işlerinin yerine getirilmesi konusunda kolaylıklar tanımalı ve yardımcı olmalıdırlar." açıklamasında bulundu.

"RAM sayısı artırılmalıdır"

Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde iş yükünün çok fazla olduğunu aktaran Durmaz, "Özel gereksinimli bireylere yönelik hizmetin tam manasıyla verilmesi için Rehberlik Araştırma Merkezleri’nin sayısı artırılmalıdır. Rehberlik Araştırma Merkezi, engelliye rapor verme konusunda objektif davranmalı, kolaylıklar tanımalıdır. Rapor alma şartlarını yerine getiren tüm özel gereksinimli bireylere rapor verilmelidir. İlgili kurum ve yetkili kişiler, kanunlarla engellilere tanınmış hakları eksiksiz vermelidir." diye konuştu.

"Engelli Danışma Merkezleri kurulmalı"

Engellilere yönelik toplum arasında bir bilincin oluşması için konferanslar, seminerler, dağıtılmak üzere broşürler, kamu spotları ve yılda en az bir defa olmak üzere geniş katılımlı bir çalıştayın yapılması gerektiğini vurgulayan Durmaz, konuşmasını şöyle tamamladı:

Engellilerin hayatını kolaylaştıracak Engelli Danışma Merkezleri kurulmalıdır. Evlenebilecek engelli bireylere, kamu kurumları yardımcı olmalı, maddi ve manevi destekte bulunmalıdır. Engellilere yönelik bir çalışma yapılacaksa mutlak surette engellilerin fikir ve düşünceleri alınmalıdır.

Raporun tamamı:

ENGELLİLERE YÖNELİK FARKINDALIK OLUŞTURMA PROJESİ | RAPOR

HÜDA PAR Batman Merkez İlçe Başkanlığı olarak, özel gereksinime ihtiyaç duyan engelli bireyler açısından hem ailede hem de toplum arasında bir farkındalık oluşturma, empati duygusunu geliştirme ve bir bilinç oluşturma adına ilimizde faaliyet yürüten Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile engelli derneklerine yönelik bir ziyaret programı başlattık. Bu kapsamda 7 Rehabilitasyon Merkezi, 4 Engelli Derneği ve engellilere eğitim raporu veren Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nü ziyaret ettik. Ziyaretlerimiz esnasında, kurum müdürleri, öğretmenler ve eğitmenlerle görüşmeler gerçekleştirdik; öğrencilere verilen eğitimlerle ilgili bilgiler aldık. Aynı zamanda, özel gereksinimli bireyleri birebir ders gördükleri ve eğitim aldıkları sınıflarda ziyaret edip kendileriyle hasbihal ettik ve öğretmenlerinden gelişim durumları ve eğitim aşamalarıyla alakalı bilgiler aldık. Yaralanma ya da fiziksel veya zihinsel bir rahatsızlık nedeniyle bazı hareketleri, duyuları veya işlevleri kısıtlanan bireylerin yaşadıklarına birebir şahit olmamız; bu bireyleri daha iyi tanımamıza, anlamamıza, sorunlarını kendilerinden dinlememize ve yaşadıkları zorluklara dair daha fazla empati yapmamıza vesile oldu. Çeşitli nedenlerle, bireysel özellikleri ve eğitim yeterlikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireylere özel gereksinimi olan bireyler denmektedir. Özel gereksinimi olan bireyler şöyle sınıflandırılmaktadır: Yaygın Gelişimsel Bozukluk (Otizm), Bedensel Engelliler, Görme Engelliler, İşitme Engelliler, Zihinsel Engelliler, Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi) ile Dil ve Konuşma Güçlüğü Olan Bireyler… Bu bireylerin birçok sorunu vardır. Bu raporumuzda, özel gereksinimli bireylerin sorunlarını engel türlerine göre sınıflandırarak gündeme getireceğiz ve çalışmalarımız neticesinde elde ettiğimiz verileri, izlenimleri ve önerilerimizi bugünkü açıklamamızla kamuoyuyla paylaşacağız.

YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK (OTİZM)

Otizmli bireyler özellikle sosyal iletişim, duygusal ayarlama, akademik beceriler ve zaman zaman da fiziksel problemlerle baş etmeye çalışmaktadır. İlimizde resmi olmayan rakamlara göre 500’e yakın otizmli birey vardır. Otizm erken çocukluk çağlarında belirtilerin gözlendiği önemli bir nöro-gelişimsel bozukluktur. Otizm şüphesi, çocuğun konuşmasının gecikmesi veya etrafa ilgisiz, tepkisiz olması ile ortaya çıkmaktadır. Böyle bir durumla karşılaşan aileler, geciktirmeden çocuklarını Çocuk Psikayatri doktoruna götürmelidir. Zira otizmde erken tanı tedavi süreci için çok önemlidir. Tedavi sürecinde en önemli görev aileye düşmektedir. Otizmli çocuğu olan ailelerin, temel davranış yönetimi ve oyun oynama, sosyal ilişki geliştirme konularında temel bilgilere sahip olmaları gerekmektedir. Eğitimden ne kadar faydalanırlarsa faydalansınlar, ailelerin kendilerinin de belli yöntemleri kullanabilmesi gereklidir. Bunun için de, eğitim veren kurumların rehberlik servisleriyle iletişim ve diyalogda olmalıdırlar. O yüzden aileler, çocukların en çok vakit geçirdiği yer olan evlerinde, çocuğun gelişimine yönelik bir ortam hazırlamalıdır. Aileler ayrıca, iki yaşından küçük bütün çocukları TV, telefon, tablet gibi ekranlardan uzak tutmalıdır. Yeterli zaman harcanmayan ve ilgi gösterilmeyen, bütün gün televizyon başında oturan çocuklarda, genetik yatkınlık olduğu zaman, otizm belirtileri ortaya çıkabilmektedir. Bu konuda ilgili kurumlar, belirli dönemlerde aileleri bilinçlendirme çalışmaları yapmalıdır.

BEDENSEL ENGELLİLER

Bedensel engelli vatandaşlarımızın erişilebilirlik sorunu vardır. Resmi ve özel iş yerleri ile yeni yapılan binalarda, kaldırımlarda ve toplu taşıma araçlarında engelli rampası yapılmalıdır. İlimizdeki engellilerin tekerlekli sandalyeleri ve aküleri bozulduğunda Konya’ya göndermek zorunda kalmaktadırlar. Konya’ya gönderdikleri zaman, hem kargo sıkıntısı hem de uzun sürmesinden dolayı mağduriyet yaşamaktadırlar. Dolayısıyla ilimizde engelli vatandaşlarımızın tekerlekli sandalyelerinin tamir edileceği bir atölyenin açılması gerekmektedir. Bedensel engel, çalışmaya engel değildir. Bedensel engelliler için istihdam alanlarının oluşturulması gerekmektedir. İstihdam alanlarının bedensel engelli vatandaşlarımızın fiziki durumlarına göre oluşturulması, bu kardeşlerimizi mutlu edecek ve hayata daha fazla adapte edecektir.

GÖRME ENGELLİLER

Görme engellilerin en önemli ihtiyaçlarının başında ilimizde çok az yerde olan sesli uyarı sistemi gelmektedir. Görme engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik hususundaki sorunlarını ortadan kaldıracak sesli uyarı sistemlerinin mutlaka yapılması gerekmektedir. Duraklar yapıldığı zaman sesli uyarı sistemleri yapılmalıdır. Trafik ışıklarında sesli uyarı sistemleri olmalıdır. Görme engelliler için bazı cadde ve sokaklarda sarı çizgiler yapılmıştır. Ancak bu çizgiler ilimizin çoğu cadde ve sokaklarında yoktur. Bu çizgilerin ilimizin geneline yapılması gerekmektedir. Aynı zamanda sarı çizgilerin işgal edilmemesi konusunda toplumun duyarlı olması gerekmektedir. Özel ve kamu binalarında asansör ve merdiven korkuluklarına görme engelliler için gerekli düzenlemelerin yapılması ve görme engellilerin toplumsal hayata katılımları için görme engelli alfabesi ile hazırlanmış kitapların yaygınlaştırılması gerekmektedir. Görme engelliler için gönüllü okuyuculara ihtiyaç vardır. Gönüllü okuyucular, görme engellilerin ihtiyacına karşılık verme adına girişimde bulunmalıdırlar. Kamusal alanların bir an evvel engellilerin kullanımına açılması lazımdır. Bu konuda bazı düzenlemeler yapılmış ancak bu düzenlemeler ihtiyaca tamamen cevap vermek konusunda yeterli değildir.

İŞİTME ENGELLİLER

İlimizde işitme engelliler için okullar yoktur. İşitme engellilere yönelik okul olmadığından dolayı bu vatandaşlarımız eğitimlerinden mahrum kalmaktadır. İlimizde işitme engellilere yönelik ilkokul, ortaokul ve lise açılması gerekir. Bu konuda ilgili kurumlar ve yetkililer, işitme engellilerin bu ihtiyacını karşılayacak girişimlerde bulunması lazımdır. Özel eğitim uygulama okulu ve özel eğitim sınıf sayısı, ihtiyacı karşılamamaktadır. Dolaysıyla özel eğitim uygulama okulu ve özel eğitim sınıf sayısı artırılmalıdır. Merkezi sınavlarda ya da işe alım sınavlarında, diğer engellilerden ayrı olarak, işitme engellilere has sınavların yapılması gerekir. İşitme engelliler, işitme cihazlarını alma konusunda sıkıntılar çekmektedir. Devlet bu noktada işitme engelliye 5 yılda bir cihaz vermektedir. Bu uzun bir süredir. Devlet bu cihazı en az 3 yılda bir vermelidir. Kamu kurumlarında, işaret dilini bilen personellerin olması gerekmektedir. Bazı kurumlarda işaret dilini bilen personel vardır ancak kurumların çoğunda uzman personeller yoktur.

ZİHİNSEL ENGELLİLER

Zihinsel engellilik, gelişimsel dönemde ortaya çıkan, uyumsal davranışlarda görülen yetersizliğe ilaveten genel zekâ fonksiyonları açısından normalin altında olma durumudur. Zihinsel engellilik çocukluk döneminde başlayan işlevlerdeki belirli bir durumu tanımlamaktadır. Toplum olarak, zihinsel engellilere karşı duyarlılığın artırılması, empati duygusunun geliştirilmesi gerekir.

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ (DİSLEKSİ)

Öğrenme güçlüğü bir zekâ sorunu, bir hastalık değil, farklılıktır. Çocukla beraber ailenin de eğitim alması gerekmektedir. Psiko-eğitimle tedavi desteklenmelidir. Öğretmen, aile ile işbirliği yapmalıdır. Okulun programının takip edilmesi ve bu noktada çocuğa uygun çalışma planının yapılması gerekmektedir. Çocuğunda, öğrenme güçlüğü olduğunu fark eden ailenin ilk işi, çocuğu olduğu gibi kabul edip çocuğuyla beraber eğitim almak olmalıdır.

REHABİLİTASYON MEKEZLERİ

Özel Rehabilitasyon Merkezleri, hasta ve engelli bireylere yönelik önemli ve özel eğitimler vermektedir. Malum olduğu üzere engelli bireyler hayatlarını daha rahat sürdürebilmeleri için desteğe ihtiyaç duymaktadır. Genelde bu desteği ailede anne, baba ve kardeşler, okulda ise öğretmenler vermektedir. Rehabilitasyon merkezi öğretmenleri, eğitim ve öğrenme konusunda bu kardeşlerimize yardımcı olmayla ilgili önemli bir görev yüklenmişlerdir. Rehabilitasyon merkezlerinin resmi işlemleri konusunda, ilgili kurumlar zorluklar çıkarmamalı, işlerinin yerine getirilmesi konusunda kolaylıklar tanımalı ve yardımcı olmalıdırlar.

REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (RAM)

Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde iş yükü çok fazladır. Özel gereksinimli bireylere yönelik hizmetin tam manasıyla ve eksiksiz verilmesi için Rehberlik Araştırma Merkezleri’nin sayısı artırılmalıdır. Yeni bir Rehberlik Araştırma Merkezi’nin açılması, ihtiyacı kısmen de olsa karşılamış olacak ve iş yükünü azaltacaktır. Rehberlik Araştırma Merkezi, engelliye rapor verme konusunda objektif davranmalı, kolaylıklar tanımalıdır. Rapor alma şartlarını yerine getiren tüm özel gereksinimli bireylere rapor verilmelidir. İlgili kurum ve yetkili kişiler, kanunlarla engellilere tanınmış hakları eksiksiz bir şekilde vermelidir.

GENEL DEĞERLENDİRME

Engellilere yönelik toplum arasında bir bilincin oluşması için konferanslar, seminerler, dağıtılmak üzere broşürler, kamu spotları ve yılda en az bir defa olmak üzere geniş katılımlı bir çalıştay yapılmalıdır. Yapılacak çalıştayda, engellilere yaşadıkları sıkıntıları dile getirme olanağı tanınmalıdır. Engellilerin hayatını kolaylaştıracak Engelli Danışma Merkezleri kurulmalıdır. Evlenebilecek engelli bireylere, kamu kurumları yardımcı olmalı, maddi ve manevi destekte bulunmalıdır. Engelliler için yapılan düzenlemeler, çıkarılan yasalar ivedilikle uygulanmalıdır. Engellilere yönelik bir çalışma yapılacaksa mutlak surette engellilerin fikir ve düşünceleri alınmalıdır. “Herkes engelli adayıdır” bilincinin toplum içerisinde yerleşmesi gerekmektedir. Özel gereksinimli bireylere karşı toplumsal bir duyarlılığın oluşması için toplum içerisinde empati duygusunun daha fazla oluşması lazımdır. Empati kurmak, sadece, insanın kendini karşıdakinin yerine koyması değildir. Aslında empati kurmak, anlamaktır, hissetmektir. Ancak toplum olarak az empati yapmaktayız. Aynı gemide olmamıza rağmen yanımızdakinin yaşadıklarını görmemekte ve hissetmemekteyiz. O yüzden, hayatın herkes açısından daha güzel, daha yaşanılır ve daha huzurlu olması için toplum olarak daha fazla empati yapmalıyız.

BATMAN İL BAŞKANLIĞI

Sistem "AÇIK BETA" Modundadır.

FORM BİLGİLERİNİ DOLDURUNUZ.

YUKARI