Gündem Değerlendirmesi (30.09.2019)

Partimizin 30 Eylül 2019 tarihli gündem değerlendirmesi;

/ GÜNDEM DEĞERLENDİRMELERİ / Küçült | Büyüt

Genel Merkezimiz tarafından yapılan haftalık iç ve dış gündem değerlendirmesinde; Erdoğan’ın BM konuşması, Mavi Marmara gazilerinin tazminat talepleri, İstanbul’da deprem ve özel iletişim vergisi gibi gündemin önce çıkan başlıkları ele alındı.

ERDOĞAN’IN BM KONUŞMASI

BM İklim Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın; genel kurula hitaben yaptığı konuşmada Arakan, Keşmir, Filistin, Suriye gibi coğrafyalarda yaşanan mağduriyetleri ele alması ve Ortadoğu ile Afrika ülkelerinde yaşanan ekonomik ve siyasi sömürünün sebep olduğu mülteci krizine değinmesi mazlumlar adına sevindiricidir. Mazlumların göz ardı edildiği ve pek çok suni gündemin arasında unutulduğu küresel toplantılarda insani krizlerin gündeme getirilmesini değerli buluyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı’nın Mısır’dan Karadağ’a kadar mağduriyetlerin yaşandığı coğrafyaları konuşmasına dâhil etmesine rağmen Doğu Türkistan’da yaşanan mağduriyetlere değinmemesi önemli bir eksikliktir. Türkiye, strateji ve ittifaklarının insani politikalarının önüne geçmesine izin vermemelidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda 1948’den bu yana Filistin topraklarında etnik ve dini soykırım gerçekleştiren işgal rejiminin sınırlarını da sorgulamış, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devletinin kurulması gerektiğini belirtmiştir. Oysa 1967 sınırları ve iki devletli çözüm önerisinin kabulü, işgalin meşrulaşmasına sebebiyet verecektir. Filistin meselesinin çözümü ancak siyonist güçlerin işgal ettikleri tüm alanlardan çekilmesi ve başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasıyla sağlanacaktır.

MAVİ MARMARA GAZİLERİNİN TAZMİNAT TALEPLERİ

Sayın Cumhurbaşkanı’nın BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma gündemdeki yerini korurken Yargıtay’ın Mavi Marmara Gazilerinin tazminat talepleri ile ilgili kararı basına düştü. Bu vesileyle Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin Mavi Marmara gazilerinin tazminat talepleri ile ilgili kararında atıf yaptığı antlaşmayı da gözden geçirmek gerektiğini hükümete hatırlatıyoruz. Belki de tarihlerinde ilk kez, siyonist saldırganlığı hem cezai hem de hukuki yaptırımla karşı karşıya bırakacak bir vakıa söz konusu iken, Türkiye hükümeti izan dışı bir müdahale ile siyonizme can simidi olmuş bir antlaşmayı imzalamış; ceza davası düşürülmüş, olası tazminat davalarında da siyonist şebeke yerine Türkiye Cumhuriyeti devletini muhatap kılmıştır. 

İlişkilerin düzelmesi; Gazze ablukasının kaldırılması, Mavi Marmara olayından dolayı resmi özür dilenmesi ve tazminat ödenmesi şartına bağlanmıştı. Ancak siyonist şebeke, bu şartların hiçbirini yerine getirmediği gibi Filistin topraklarına yönelik saldırılarını azgınlaşarak sürdürmüştür. Kamuoyu önünde herhangi bir özür dilenmediği gibi Gazze’ye uygulanan abluka halen devam etmektedir. 20 milyon dolar gibi aşağılayıcı bir bedeli de bir vakıf aracılığıyla ve bağış veya lütuf olarak tercüme edilebilecek ‘ex gratia’ yani herhangi bir şeyin karşılığı olmaksızın ödeyen siyonist şebekeyi bu kadar cesaretlendiren ise maalesef Türkiye hükümetinin tavrı olmuştur. 

Kendi vatandaşlarının can ve mal emniyetini hukuk bağlamında savunmadığı, katliamın hukuki takibini yapmadığı gibi söz konusu antlaşmayla siyonizme hukuki dokunulmazlık verilmiştir. Bu anlamda BM genel kurulunda söylenen sözlerin bu antlaşmanın gölgesinde kalacağı ve uluslararası sularda 10 kardeşimizi şehid eden, onlarcasını yaralayan, Filistin’de katliamlarını gün be gün sürdüren bu yapının ancak pratikle kahrolacağını hatırlatmakta yarar görüyoruz. Türkiye, başta kendi Anayasasına aykırı olan bu antlaşmadan dönmeli; düşme kararı verilen cezai ve hukuki davaların neticeye ulaşması sağlanmalıdır. Söylem ile eylem farkını gidererek, terör devleti olarak nitelendirdiği siyonist şebekeyi tanımaktan vazgeçmeli ve ilişkilerini sonlandırmalıdır.

İSTANBUL’DA DEPREM VE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ

Acıları hala hafızalarımızda canlı olan büyük Marmara depreminden 20 yıl sonra İstanbul, 26 Eylül 2019 günü 5,8 büyüklüğündeki depremle bir kez daha sallandı. Böylece depremin Türkiye’nin bir gerçeği olduğunu bir daha görmüş olduk. Depremin şiddetli olmaması ve dolayısıyla ciddi hasarların oluşmaması bir teselli vesilesi olmuştur. Bu vesileyle İstanbul halkına, bütün Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Bu depremle bir kez daha görüldü ki; gerek halk olarak gerekse devlet olarak büyük felaketlerden bile ders almıyoruz. Bu gerçeğin bilincinde olarak davranmıyor ve hazırlık yapmıyoruz. Bu tutumun devam etmesi halinde olası yüksek şiddetteki bir depremde yüksek can ve mal kaybının olacağını söylemek bir kehanet olmayacaktır.

500 yıldan eski olan tarihi yapılar zarar görmediği halde, yapımı yeni tamamlanmış hastane ve okul gibi çok önemli yapıların orta şiddetteki bir depremde hasar görmesi, ülkemizin mühendislik yapı denetimi konusundaki yetersizliğini gözler önüne sermiştir.

Büyük çoğunluğu deprem kuşağında olan ülkemizde afet riski altında bulunan yapıların tespitinin ivedilikle yapılması ve bu yapıların kentsel dönüşüm kapsamında tabi tutulan gereksiz bürokratik işlemlerden arındırılarak işlemlerin kolaylaştırılması sağlanmalıdır.

Halkın deprem esnasında nasıl davranması gerektiği konusundaki bilgisizliği, deprem sonrası yeterli toplanma alanlarının bulunmaması ve halkın bu konuda bilgilendirilmemiş olması, geceyi dışarda geçirmek zorunda kalan insanlara hizmet götürmede devlet kurumlarının sınavı geçememesi bu deprem sonrasında göze batan tespitler olarak ön plana çıkmıştır. Bu konulardaki eksiklerin bir an önce tamamlanması gerekmektedir. 

Deprem sonrası telekomünikasyonun çökmesi ise bu depremin en önemli ayrıntısı olarak hafızalarda yer almış bulunmaktadır. 1999 Marmara depremi sonrası çıkarılan kanunla geçici adı altında alınmaya başlanan Özel İletişim Vergisinden bu güne kadar toplanan 64 milyar TL’nin nerede kullanıldığı sorusu haklı olarak vatandaşlar tarafından sorulmaktadır. Özel İletişim Vergisiyle toplanan bu meblağ, olası depremler için bir kaynak olabilecek kapasiteye ulaşmış bulunmaktadır. Devlet, yaşanan felaketleri ve krizleri vatandaşın sırtına bir yük daha bindirmek için fırsat olarak görme kurnazlığından vazgeçmeli ve geçici olan bu vergi artık kaldırılmalıdır.

HÜDA PAR GENEL MERKEZİ

Sistem "AÇIK BETA" Modundadır.

FORM BİLGİLERİNİ DOLDURUNUZ.

YUKARI