BAŞKANLIK DİVANI

‘Dürüst Siyaset, Gerçek Adalet’ şiarıyla yola çıkarak Türkiye siyasetine farklı bir bakış açısı kazandıran partimizin yeni yönetim kadrosu..

Genel Başkan Vekili, İktisadi ve Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zekeriya Yapıcıoğlu

İnsan Hakları ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Hüseyin Yılmaz

Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Turgut

Eğitim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Şahin

Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sait Şahin

Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin İmir

Halkla İlişkiler ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Cens

Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin

Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Aslan

Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamdullah Tasalı

Kadın ve Aileden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sema Yarar

Araştırma ve Geliştirmeden (AR-GE) Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Eşin

Genel Sekreter Şahzade Demir

Sistem "AÇIK BETA" Modundadır.

FORM BİLGİLERİNİ DOLDURUNUZ.

YUKARI